วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งเอาจริง! จับมอเตอร์ไซค์ป้ายดำ รับจ้างส่งผู้โดยสาร ปรับสูงสุดทันที

กรมการขนส่งทางบก จับแล้ว! กรณีการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง ผิดกฎหมายในรูปแบบการเรียกผ่านแอพพลิเคชั่น ปรับสูงสุดทันที 2,000 บาท ย้ำ! ต้องจดทะเบียนป้ายเหลือง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น...

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการประกาศเตือนห้ามใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสาร โดยเป็นการเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ยังคงพบพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก จึงได้ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวัน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าว โดยสามารถจับกุมนายสุรศักดิ์ วรรักษ์สิทธิ์ ฐานใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสาร บริเวณหลังห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยจากการสอบสวนพบว่า นายสุรศักดิ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสังกัดวินจักรยานยนต์สาธารณะกับทางกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นการสมัครลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่น ก่อนที่จะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างส่งผู้โดยสาร ซึ่งทางผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น ไม่ได้มีการชี้แจงกับผู้สมัครว่าการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้าง มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับฐานฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสาร จำนวน 2,000 บาท และกำชับไม่ให้กระทำเช่นนี้อีก ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการให้บริการที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและการไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของผู้โดยสาร  

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการแอพพลิเคชั่นนั้น ขอให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกไม่ได้ขัดขวางการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่การให้บริการและการเรียกเก็บค่าโดยสาร ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ด้วยหากเป็นการใช้แอพฯ เรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะจากวินใดวินหนึ่งไปรับผู้โดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต สามารถกระทำได้ แต่หากเป็นการเรียกไปรับผู้โดยสารเป็นการทั่วไปหรือนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หรือใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ มีความผิดตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบจะเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกราย ได้แก่ ความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะ แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เช่น ไม่สวมเสื้อวิน ไม่มีบัตรประจำตัว ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และหากพบกระทำความผิดซ้ำ จะพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะฝ่าฝืนกฎหมาย รวม 160 ราย เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างส่งผู้โดยสาร จำนวน 127 ราย แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง จำนวน 30 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 2 ราย และความผิดอื่นๆ อีกจำนวน 1 ราย พบการให้บริการผิดกฎหมาย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.  

กรมการขนส่งทางบก จับแล้ว! กรณีการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง ผิดกฎหมายในรูปแบบการเรียกผ่านแอพพลิเคชั่น ปรับสูงสุดทันที 2,000 บาท ย้ำ! ต้องจดทะเบียนป้ายเหลือง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น... 5 มี.ค. 2559 10:57 ไทยรัฐ