วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วทุกภาคของไทย อากาศร้อนขึ้น 1-3 องศาฯ ตอนเช้ามีหมอกหนาบางพื้นที่

อิทธิพลความกดอากาศต่ำปกคลุมไทยตอนบน ส่งผลทั่วทุกภาค อากาศร้อนขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาฯ และมีหมอกในตอนเช้า หมอกหนาบางพื้นที่  ขณะที่ภาคเหนือและอีสาน ตอนเช้า อากาศยังเย็น 

เมื่อ 5 มี.ค.59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศของไทยรัฐทีวีและเดอะเวตเตอร์คอมพานี พบว่า ความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

ด้านลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้มีฝนในระยะนี้ โดยทีมข่าวพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ได้สำรวจภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าสภาพอากาศในวันนี้ (5 มี.ค.59) ภาคเหนือมีเมฆชั้นต่ำ และชั้นกลางบางส่วน แต่ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคเหนือขยับขึ้นเป็น 18 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอีสาน มีเมฆบางส่วน ไม่พบกลุ่มฝนเช่นกัน อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 16 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ส่วนภาคกลาง มีเมฆบางส่วน มีหมอกในตอนเช้า และหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดภาคกลางวันนี้อยู่ที่ 39 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน ไม่พบกลุ่มฝนเช่นกัน และวันนี้มีอุณหภูมิสูงไต่ระดับถึง 38 องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้วันนี้ ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีโอกาสเกิดฝน อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 34 องศาเซลเซียส ส่วนที่ฝั่งอันดามัน ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36 องศาเซลเซียส

สำหรับภาพรวมสภาพอากาศแต่ละภาคของวันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันถึงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
ส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ช่วงเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันถึงบ่าย อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป  ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานคร มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส.

อิทธิพลความกดอากาศต่ำปกคลุมไทยตอนบน ส่งผลทั่วทุกภาค อากาศร้อนขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาฯ และมีหมอกในตอนเช้า หมอกหนาบางพื้นที่ ขณะที่ภาคเหนือและอีสาน ตอนเช้า อากาศยังเย็น 5 มี.ค. 2559 07:38 ไทยรัฐ