วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.จับมือ 4 ชาติสำรวจพื้นที่ขนยาเสพติดตามพื้นที่ลำน้ำโขง

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.จับมือ 4 ชาติ จีน เมียนมา ลาว และ ไทย สำรวจจุดเสี่ยง พื้นที่ลำเลียงยาเสพติด ตามลุ่มแม่น้ำโขง เพิ่มความเข้มข้นปฏิบัติการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดลุ่มแม่น้ำโขงให้สิ้นซาก...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ส. พร้อม นายเจรามี่ ดักลาส ผู้แทนสำนักงาน ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNODC) พร้อมเจ้าหน้าที่อาวุโส พลตำรวจจัตวา จ่อ วิน เลขาธิการร่วมคณะ กรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด จากประเทศเมียนมา นายเว่ยเสี่ยงจุน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ ประเทศจีน นายพุดสวาด สุนทลา รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการแห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว พร้อมคณะออกสำรวจพื้นที่แนวลำแม่น้ำโขงตั้งแต่ อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ และเข้ารับฟังสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติดจาก นรข. เชียงราย ที่สถานีแพลอยน้ำ จุดตรวจเคลื่อนที่ในลำแม่น้ำโขง ด่านศุลกากรเชียงแสน แห่งที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และฐานปฏิบัติการแก่งไก่ ทหารพราน ร้อย ทพ. 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรม ทพ.ที่ 31 และ หน่วย นรข. เชียงของ


นายณรงค์ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการออกสำรวจร่วมกันครั้งแรกมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของ ทั้ง 4 ประเทศ และผู้แทนสำนักงาน UNODC มาลงสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจากพื้นที่จริง ให้เห็นจุดเสี่ยงพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบผลิตและลำเลียงยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ตอนบนแม่น้ำโขง ท่าเรือกวนเหล่ย เมืองจิ่งหง ประเทศจีน ท่าเรือเชียงกก กองร้อย 133 สปป.ลาว บ้านโป่ง เมียนมา บ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อได้มองเห็นข้อมูลและปัญหาร่วมกัน ไปสู่ข้อสรุปทำแผนปฏิบัติการที่เข้มข้นขึ้น โดยมีการลาดตระเวนร่วมกัน 4 ประเทศเดือนละ 1 ครั้ง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลา


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า การสำรวจครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong) เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน ในพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบผลิตและลำเลียงยาเสพติด ที่ได้มีการปฏิบัติร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เมียนมา และไทย เพื่อให้ทันต่อการเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนที่มีการ เปลี่ยนแปลงเส้นทางการขนยาเสพติด แต่ปริมาณไม่ได้ลดลง โดยได้มีการเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านปฏิบัติการกับประเทศกัมพูชา และเวียดนามด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 


นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นผลทำให้ปฏิบัติการได้ผล เช่น มีการยึดยาบ้า 6.3 ล้านเม็ดในเมียนมา และหลังจากจบการสำรวจในวันนี้ ก็จะมีการสรุปร่วมกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อวางแนวทางความร่วมมือในอนาคตต่อไป.


เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.จับมือ 4 ชาติ จีน เมียนมา ลาว และ ไทย สำรวจจุดเสี่ยง พื้นที่ลำเลียงยาเสพติด ตามลุ่มแม่น้ำโขง เพิ่มความเข้มข้นปฏิบัติการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดลุ่มแม่น้ำโขงให้สิ้นซาก... 3 มี.ค. 2559 22:59 ไทยรัฐ