วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ร้อยใจ’ ภักดิ์! ถวายพระพร

วันที่ 2 มี.ค. 59 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีคณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางนำพานพุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี สำนักงบประมาณโดยนำโดยนายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พระราชวังสนามจันทร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ กรมสวัสดิการทหารบกนำโดย พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย กรมพลาธิการทหารบก คณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 27 นำโดยประธานรุ่น พล.อ.พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ

นอกจากนี้ ยังมีคณะแพทย์ พยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เจ้ากรมจเรทหารอากาศ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สภากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร นำโดย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ คณะศาลจังหวัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยพลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ และนายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มาร่วมลงนามถวายพระพร สภาพัฒนา การเมือง กรมธนารักษ์ โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาด

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเป็น ประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่ 2 มี.ค. 59 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีคณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 3 มี.ค. 2559 02:34 ไทยรัฐ