วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์ ประชาสัมพันธ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2559 ที่สนามบินนครสวรรค์ โดยมีนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน รวม 12 หน่วยปฏิบัติการใน 9 จังหวัดทุกภูมิภาค เป็นการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงปฐมฤกษ์เพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดศูนย์ฝนหลวงขึ้นบินพร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศด้วยเครื่องบินกาซา 2 ลำ ขึ้นบินทำฝนหลวงในรอบปฐมฤกษ์ กาซาเป็นเครื่องบินขนาดกลาง และเครื่องบินหลักในการทำฝนหลวงของกรมการบินเกษตร ก่อนฝึกบินนานร่วมสัปดาห์และมาร่วมปฏิบัติการ

ฝนหลวงครั้งนี้เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเจ้าพระยา เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น พลเอกปัฐมพงศ์ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากปริมาณฝนตกในปีที่แล้วต่ำกว่าเกณฑ์โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำรวมกันไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดทำแผนฝนหลวงขึ้นผลปฏิบัติการขึ้นบินฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ถึงวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ขึ้นบิน 19 วัน ทั้งหมด 94 เที่ยวบิน โดยใช้สารฝนหลวง 79 ตัน และได้ปริมาณฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลุ่มน้ำลำตะคอง ตลอดจนพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์ ประชาสัมพันธ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2559 2 มี.ค. 2559 08:03 ไทยรัฐ