บริการข่าวไทยรัฐ

ส่องสุริยุปราคา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. นำอุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่เด็กนักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาทดลองให้สื่อมวลชนชม เพื่อรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต”.