วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดตั้งศูนย์ซีซีทีวีย่อย 12 จุดทั่วกรุงฯ แยก 6 กลุ่มๆ ละ 2 เขต-อนุมัติงบ 10 ล.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 นายสมชาย ตกสิยานันท์ ผอ.กองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ สจส.ได้รับจัด สรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ จำนวน 10 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การประกวดราคา คาดว่าจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 3-4 เดือน ทั้งนี้ สำหรับโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล บริหารจัดการกล้องดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ 6 กลุ่ม เขต กทม. แบ่งเป็นกลุ่มละ 2 แห่ง เพื่อเป็น จุดรวบรวมข้อมูลกล้องซีซีทีวีเชื่อมโยงข้อมูลของกล้องซีซีทีวีในพื้นที่ จากเดิมประชาชนจะมาติดต่อขอดูข้อมูลกล้อง (ซีซีทีวี) ที่ศาลาว่าการ กทม.หากศูนย์ ติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถขอดูภาพได้ในศูนย์ที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ กทม.จะประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิ ห้าง ร้านค้าต่างๆ ที่มีกล้องวงจรปิดในพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมายังศูนย์ฯด้วย.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 นายสมชาย ตกสิยานันท์ ผอ.กองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ สจส.ได้รับจัด สรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบศูนย์ ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2 มี.ค. 2559 03:45 2 มี.ค. 2559 03:46 ไทยรัฐ