วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน 'หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5' โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ จัดนิทรรศการโครงการ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” งานแสดงนวัตกรรมของนักศึกษา ต่อยอดแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ประธานจัดงาน กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งนี้ได้เปิดสอนในรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงาน อันเกิดจากการบ่มเพาะความพร้อมทางวุฒิภาวะที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่ขณะเรียน การได้เห็นโลกของการทำงานที่แท้จริงคือสิ่งที่ ซีพี ออลล์ มีความภูมิใจที่มีส่วนช่วยประเทศชาติในการผลิต และพัฒนานักเรียนมืออาชีพให้กับสังคม


สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) ได้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงาน (Work Based Learning) ตั้งแต่ปี 2548 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานจริง โดยเรียน 3 เดือน สลับกับภาคปฏิบัติ 3 เดือน ตลอด 3 ปี สามารถทำงานได้จริงทันทีที่จบการศึกษา พร้อมมีรายได้ตามมาตรฐานแรงงานระหว่างฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) กำลังเปิดรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,600 คน รวมเป็นทุนการศึกษากว่า 111 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วกว่า 10,000 คน และตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,600 ล้านบาท นอกจากการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว การส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้และนำผลงานเพื่อพัฒนาสังคมก็เป็นสิ่งที่วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

“โครงการ “หน่อนวัตกรรม” เป็นการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้ชื่องาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” (Genesis Of Innovations Panyapiwat Season 5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน โดยจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับจากวิทยาลัยสู่เวทีระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงานจากกว่า 13 วิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในความร่วมมือ” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผลการประกวดผลงานนวัตกรรม มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่

1. นวัตกรรม “พยุงถุงน้ำแข็ง” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2. นวัตกรรม “ตระกร้าอเนกประสงค์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
3. นวัตกรรม “ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง” จากศูนย์การเรียน ซีพี แรม ลาดหลุมแก้ว
 
4. นวัตกรรม “เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การจัดงาน “หน่อนวัตกรรม” เป็นนโยบายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานของเยาวชนไทยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ จัดนิทรรศการโครงการ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” งานแสดงนวัตกรรมของนักศึกษา ต่อยอดแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 1 มี.ค. 2559 16:31 5 มี.ค. 2559 13:15 ไทยรัฐ