วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน 'หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5' โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน 'หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5' โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 มี.ค. 2559 06:01
1,404 ครั้ง


วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ จัดนิทรรศการโครงการ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” งานแสดงนวัตกรรมของนักศึกษา ต่อยอดแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ประธานจัดงาน กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งนี้ได้เปิดสอนในรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงาน อันเกิดจากการบ่มเพาะความพร้อมทางวุฒิภาวะที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่ขณะเรียน การได้เห็นโลกของการทำงานที่แท้จริงคือสิ่งที่ ซีพี ออลล์ มีความภูมิใจที่มีส่วนช่วยประเทศชาติในการผลิต และพัฒนานักเรียนมืออาชีพให้กับสังคม

นวัตกรรม “พยุงถุงน้ำแข็ง”
นวัตกรรม “ตระกร้าอเนกประสงค์”


สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) ได้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงาน (Work Based Learning) ตั้งแต่ปี 2548 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานจริง โดยเรียน 3 เดือน สลับกับภาคปฏิบัติ 3 เดือน ตลอด 3 ปี สามารถทำงานได้จริงทันทีที่จบการศึกษา พร้อมมีรายได้ตามมาตรฐานแรงงานระหว่างฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) กำลังเปิดรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,600 คน รวมเป็นทุนการศึกษากว่า 111 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วกว่า 10,000 คน และตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,600 ล้านบาท นอกจากการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว การส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้และนำผลงานเพื่อพัฒนาสังคมก็เป็นสิ่งที่วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

นวัตกรรม “ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง”

นวัตกรรม “เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน”

“โครงการ “หน่อนวัตกรรม” เป็นการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้ชื่องาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” (Genesis Of Innovations Panyapiwat Season 5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน โดยจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับจากวิทยาลัยสู่เวทีระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงานจากกว่า 13 วิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PLC) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในความร่วมมือ” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผลการประกวดผลงานนวัตกรรม มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่

1. นวัตกรรม “พยุงถุงน้ำแข็ง” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2. นวัตกรรม “ตระกร้าอเนกประสงค์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
3. นวัตกรรม “ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง” จากศูนย์การเรียน ซีพี แรม ลาดหลุมแก้ว
 
4. นวัตกรรม “เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การจัดงาน “หน่อนวัตกรรม” เป็นนโยบายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานของเยาวชนไทยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  84.6%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  7.7%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  7.7%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement