วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การสร้างโอกาสทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (การค้าชายแดน)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายใต้นโยบายส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาล เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า และขยายมูลค่าการส่งออกของประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญคณะผู้แทนการค้าเมืองลอยก่อ โดยมีประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลอยก่อ รัฐคะยา ร่วมประชุมกับภาครัฐ และคณะหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างสองฝ่าย


ทั้งนี้ทางรัฐคะยา ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเปิดด่าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน องค์กรและส่งเสริมการค้า เห็นได้จากการลดภาษีผู้ค้าที่เป็นสมาชิกค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าเดือนละ 1.2 ล้านโดยไม่ต้องเสียภาษี และสินค้านำเข้าที่ทางรัฐคะยามีความต้องการ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม นมถั่วเหลือง น้ำมันพืช เสื้อผ้า และรถไถ ซึ่งทางจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ทางฝ่ายหอการค้าฯ เมืองลอยก่อ ซึ่งด่านลอยก่อ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะขยายสินค้าไทยเข้าสู่เมียนมาได้ทางด่านห้วยต้นนุ่น เพราะจะเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังเมืองลอยก่อ รัฐคะยา ได้ใกล้ที่สุด ซึ่งสามารถเชื่อมไปสู่ด้านใต้ของทะเลสาบอินเล ที่เมืองตองยี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมา นอกจากนั้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำคณะทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะจากฝ่ายเมียนมา ได้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าตำรวจ หัวหน้าศุลกากรและ ผอ.รพ.ของ อ.แม่แจ๊ะ ไปสำรวจศักยภาพการเชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมา ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในการผลักดันจุดผ่อนปรนทางการค้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ถึง 2 เท่า ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าประมาณ 1,500 ล้านบาท ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันเมียนมาได้ถอนกำลังรบหลักออกไปจากตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับแนวเขตจุดผ่อนปรนฯ ห้วยต้นนุ่นหมดแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจในการเชื่อมโยงและพัฒนาความสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญคณะผู้แทนการค้าเมืองลอยก่อ โดยมีประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลอยก่อ รัฐคะยา ร่วมประชุมกับภาครัฐ และคณะหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน... 1 มี.ค. 2559 10:33 ไทยรัฐ