วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เริ่มทบทวนหมวดรัฐสภา ชะลอปมที่มา ส.ส.-ส.ว.

กรธ.เริ่มทบทวนหมวดรัฐสภา ส่วนของที่มา ส.ส. และที่มา ส.ว. รวมทั้งเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกับกระบวนการได้มา รอพิจารณาให้รอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณาปรับแก้ไขบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรธ. เปิดเผยว่า สำหรับการพิจารณาปรับแก้ไขบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หมวดหน้าที่ของรัฐ และหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเสร็จแล้ว แต่ที่ประชุมได้มอบหมายให้สมาชิกไปช่วยกันพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งว่า สิ่งที่ กรธ. ได้พิจารณาไปนั้น มีความครบถ้วนแล้วหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์

ส่วนบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยรัฐสภา โดยเฉพาะประเด็นที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. ตนยังไม่แน่ใจว่าจะมีการพิจารณาเลยหรือไม่ เนื่องจากความเห็นและข้อเสนอแนะที่ส่งกลับมานั้นส่วนใหญ่ไม่ตรงกับแนวทางที่กรธ.ออกแบบไว้ แตกต่างไปจากหมวดสิทธิและเสรีภาพที่ข้อเสนอที่ส่งกลับเข้ามาตรงกับแนวทางที่ กรธ.กำหนดไว้ เพียงแต่วิธีการเขียนไม่ตรงกันเท่านั้น

ด้าน นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาในหมวดรัฐสภา เบื้องต้นที่ประชุมจะยังไม่มีการพิจารณาในส่วนของที่มา ส.ส. และที่มา ส.ว. รวมทั้งเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ส. และ ส.ว. ทั้งสองประเด็นนี้มีข้อเสนอเข้ามามากหลากหลาย กรธ.จึงจำเป็นต้องพิจารณาและศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ดังนั้นในช่วงนี้ กรธ. จะทยอยพิจารณาบทบัญญัติในส่วนอื่นๆ ไปก่อน

กรธ.เริ่มทบทวนหมวดรัฐสภา ส่วนของที่มา ส.ส. และที่มา ส.ว. รวมทั้งเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกับกระบวนการได้มา รอพิจารณาให้รอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ... 29 ก.พ. 2559 18:06 ไทยรัฐ