บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กน้อย' ลุยยกระดับการศึกษาชายแดนใต้ เร่งขับเคลื่อนสู่ความสงบ

"พล.อ.สุรเชษฐ์" ลงปัตตานี เปิดศูนย์อบรมวิชาชีพ "ทุ่งยางแดง" รุกยกระดับการศึกษา จว.ชายแดนใต้ บอกยิ่งสถานการณ์แรง ต้องเร่งขับเคลื่อนนำสู่ความสงบ

วันที่ 29 ก.พ. 59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอทุ่งยางแดง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนให้การต้อนรับ

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ส่งผลให้ประชาชนมีอัตราการว่างงานสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพโดยเร่งด่วน และให้เข้าถึงพื้นที่อย่างจริงจัง ด้วยภูมิประเทศที่มีแนวตะเข็บติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่ ความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีมาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องพัฒนาแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานที่มีฝีมือเพื่อการมีรายได้ที่ดีของประชาชน อันนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีและก่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข จึงเป็นที่มาของการขยายการอาชีวศึกษาลงสู่ชุมชนระดับพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กำกับดูแลงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกระจายทั่วทุกพื้นที่จำนวน 22 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง เป็นหนึ่งในจำนวนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการกำกับของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน มีพื้นที่ 64 ไร่ มีอาคารเรียนชั่วคราว อาคารอำนวยการและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณประจำปีในการสร้างศูนย์วิทยบริการ ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 4 สาขา ได้แก่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาการการจัดการสำนักงาน มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงจำนวน 143 คน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 100 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงแล้วจำนวน 4 รุ่น

ขณะเดียวกันวานนี้ (28 ก.พ.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2559 ในระยะต่อไปด้วย

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์ภาคใต้จะรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของรัฐบาลตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องสะดุดลง ในทางกลับกันยิ่งทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)