วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอระเพ็ดแห้งเรือหาปลาไม่ได้-กล้วยไข่เฉาตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ด หมู่ 5 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น กว่า 30 หลังคาเรือน ขณะนี้ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ เนื่องจากภายในบึงบอระเพ็ด น้ำได้แห้งขอด จึงต้องหยุดอาชีพประมงพื้นบ้านชั่วคราว พร้อมจอดเรือ และเก็บอุปกรณ์จับปลาทั้งหมด ซึ่งทำให้ขาดรายได้ และสร้างความเดือดร้อน นายบัวโรย บัวชู เปิดเผยว่า แต่เดิมเคยออกไปหาปลาสร้างรายได้วันละ 500-700 บาท ล่าสุดน้ำได้แห้งขอดลงเรื่อยๆ จุดที่เคยหาปลาได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว จึงต้องหยุดจับปลาขายชั่วคราวก่อน คาดว่าปัญหาภัยแล้งภายในบึงบอระเพ็ดจะยาวนานอีกหลายเดือน เนื่องจากประตูปากคลองบอระเพ็ด ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อยู่สูงกว่าแม่น้ำน่าน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าเติมในบึงบอระเพ็ดได้ ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก มีการลักลอบสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เกษตรกรหมู่ที่ 8 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต้องลงทุนซื้อท่อน้ำพีวีซีและอุปกรณ์เป็นเงินกว่า 3 หมื่นบาท พร้อมกับเร่งสูบน้ำจากบ่อบาดาลทำเป็นระบบน้ำหยดใส่สวนกล้วยไข่ที่ปลูกไว้ จากภัยแล้งที่คุกคามอย่างหนักจนกล้วยไข่เริ่มได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก นายไพศาล ศรีปาง เกษตรกร ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า กล้วยไข่ 30 ไร่ ที่ปลูกไว้ ขณะนี้ขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีน้อยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เบื้องต้นได้ลงทุนซื้อท่อน้ำ
พีวีซีมาต่อและทำระบบน้ำพุ่งภายในสวนกล้วย เพื่อให้ความชุ่มชื้นและให้รอดพ้นจากวิกฤติแล้งที่เกิดขึ้น ขณะที่ต้นกล้วยในสวนบางส่วนและของเพื่อนบ้านกำลังยืนต้นแห้งตาย เนื่องจากไม่สามารถหาน้ำมาเยียวยาได้ทัน

จ.แม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา อ.แม่สะเรียง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงดจุดไฟเผาป่า ทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า เพื่อลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน เยาวชน นักเรียน ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน

ตลอดจนป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมงานกว่า 1,000 คน มีกิจกรรมปล่อยจักรยานนักปั่นอาสาต่อต้านไฟป่า และปล่อยขบวนรณรงค์วันปลอดควันพิษจาก
ไฟป่า จัดทำแนวกันไฟรอบๆ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 การทำปุ๋ยหมัก นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการรณรงค์งดจุดไฟเผาป่า

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาสลับซับซ้อน ยากต่อการดับไฟป่า จึงได้จัดทำแผนระดมดับไฟป่า โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปกติ รุนแรง และวิกฤติ และยังฝึกซ้อมระดมพลในระดับต่างๆ ตลอดจนให้สถานีควบคุมไฟป่าแต่ละสถานี ทำการสำรวจและกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อีกทั้งจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สำคัญ และยังประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อทำการประชา-สัมพันธ์และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่ประชาชนในพื้นที่.

ชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ด หมู่ 5 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น กว่า 30 หลังคาเรือน ขณะนี้ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ เนื่องจากภายในบึงบอระเพ็ด น้ำได้แห้งขอด 29 ก.พ. 2559 08:25 ไทยรัฐ