วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ผวาหนี้เน่าเช็กเครดิตบูโรถี่ยิบ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า เดือน ม.ค.59 ที่ผ่านมา บริษัทสมาชิกได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร หากเป็นลูกค้าเดิมมีการตรวจสอบกว่า 3 ล้านรายการ ดังนั้นตลอดทั้งปีจะมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตลูกค้าเดิมสูงถึง 36 ล้านรายการ ส่วนลูกค้ารายใหม่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบ 1 ล้านรายการ เชื่อว่าตลอดทั้งปีจะมีตรวจสอบ 13 ล้านรายการ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่ ส่วนสินเชื่อเดิมก็ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เห็นได้จากข้อมูลการตรวจสอบเครดิตบูโรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง “ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรเข้ามา ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรลูกค้ารายเดิมมากขึ้น จากเดิมมีความถี่การตรวจสอบ 6 เดือนครั้ง ก็เปลี่ยนมาเป็น 3 เดือนครั้ง เพื่อต้องการรู้ประวัติการชำระเงิน แม้ว่าบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารที่เข้ามาดูข้อมูลเครดิตบูโรจะมีการชำระหนี้เป็นปกติ แต่ก็ต้องการเห็นว่าบัญชีเงินกู้ที่มีกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ มีประวัติการชำระเงินอย่างไร มีการผิดนัดชำระหรือไม่ หากพบผิดนัดชำระก็จะเข้าไปช่วยแก้ไข เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสีย”

นายสุรพลกล่าวอีกว่า ปี 58 เครดิตบูโรมีสมาชิก 87 ราย ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 90 ราย โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนาโนไฟแนนซ์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ส่วนข้อมูลเครดิตที่มีจำนวน 77.8 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 57 ที่มีอยู่ 75.5 ล้านราย และหากแยกเป็นนิติบุคคลปี 58 จะมีข้อมูลเครดิต 3.50 ล้านราย จากปี 57 มี 3.46 ล้านราย ส่วนการเข้าตรวจสอบข้อมูลเครดิตของสมาชิกพบว่า ปี 58 มีการตรวจสอบเพื่ออนุมัติสินเชื่อใหม่ 13.3 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 100,000 รายการ จากปี 57 นอกจากนี้การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้ารายเดิมพบว่า มีความถี่ในการเข้ามาตรวจสอบมากขึ้นด้วย.

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า เดือน ม.ค.59 ที่ผ่านมา บริษัทสมาชิกได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 29 ก.พ. 2559 04:54 ไทยรัฐ