วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมล์เอ็นจีวี 489 คันทำ ขสมก.งานเข้า

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา นายวศิน เลิศวไลพงศ์ ทนายความของกลุ่มกิจการร่วมค้าเจวีซีซี ได้เข้ายื่นฟ้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รวมทั้งผู้อำนวยการ ขสมก.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ.) และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3-5 ตามลำดับต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ ขสมก.มีคำสั่งยกเลิกการทำสัญญาซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คันที่กลุ่มกิจการร่วมค้าเจวีซีซี เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยระบุว่า การยกเลิกการทำสัญญาดังกล่าวทำให้กลุ่มกิจการร่วมค้า เจวีซีซี ได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากได้มีการดำเนินการบางประการเพื่อจัดเตรียมส่งมอบรถโดยสารให้แก่ ขสมก.แล้ว

โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า เจวีซีซี ระบุว่า เมื่อได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะประกวดราคา ทางกลุ่มกิจการร่วมค้าได้มีการเตรียมการ และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้น อาทิ ค่าเสียโอกาสในการรับงานจากลูกค้ารายอื่น ค่าขาดกำไรค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บรถโดยสารที่ผลิตแล้วเสร็จเพื่อรอการส่งมอบ เป็นต้น รวมทั้งค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท จึงขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งของ ขสมก. ที่ให้ยกเลิกการลงนามในสัญญาทั้งสองฉบับเพื่อให้กิจการร่วมค้าเจวีซีซีสามารถดำเนินการตามประกาศฯประกวดราคาต่อไปได้ ซึ่งศาลปกครองกลางได้รับคดีไว้พิจารณาแล้ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา นายวศิน เลิศวไลพงศ์ ทนายความของกลุ่มกิจการร่วมค้าเจวีซีซี ได้เข้ายื่นฟ้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 29 ก.พ. 2559 04:48 29 ก.พ. 2559 04:55 ไทยรัฐ