วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรเดือดปุดๆ รัฐ-เอกชน เกาหลีรุกหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 29 ก.พ.นี้ ที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรและบริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เพื่อพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการเปิดร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานไทย เพื่อกำหนดแนวทางและท่าทีของไทยต่อประเด็นดังกล่าว

เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ในช่วงเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Republic of Korea-Thailand Committee on Economic Cooperation) ที่กรุงโซล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คาดว่าทางการเกาหลีใต้จะหยิบยกประเด็นเรื่องการเปิดร้านค้าปลอดภาษี (duty free) และจุดส่งมอบสินค้า (pick up counter) ณ ท่าอากาศยานไทยขึ้นมาเป็นประเด็นหารือ ประกอบกับประเด็นเศรษฐกิจด้านอื่นๆด้วย โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อให้เอกชนเกาหลีใต้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจ duty free ในไทยได้โดยราบรื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้มีความพยายามของสมาคมร้านค้าปลอดอากรไทย ที่ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 3 ราย ในจำนวนนี้ มีร้านค้าปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรีของเกาหลีใต้ซึ่งได้แก่ลอตเต้และชิลล่ารวมอยู่ด้วย ได้พยายามกดดันทางการไทย ทั้งกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร และกระทรวงคมนาคม โดย ทอท.ให้นำพื้นที่ที่ได้ให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านค้าปลอดอากรไปแล้ว ต้องตัดแบ่งพื้นที่สัมปทานดังกล่าวมาให้ผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีจากเกาหลีใต้ เพื่อสร้าง pick up counter ขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิ

แม้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะบอร์ด ทอท.และกรมศุลกากรได้ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ เพราะพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิยังคงติดสัมปทานที่ให้กับกลุ่มคิง เพาเวอร์อยู่ หากจะดำเนินการใดๆก็ต้องรอให้สัญญาสัมปทานหมด อายุก่อน หากจะให้อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า ปลอดอากรต่างชาติ ในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับใช้อยู่ จะถือว่าไปละเมิดสิทธิผู้ที่ประมูลได้มา

“การที่เกาหลีใต้จะยกประเด็นนี้มาหารือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเกาหลีใต้ และบอกให้รัฐบาลไทย ผ่านกระบวนการทางการทูตและการค้า ระหว่างประเทศ ให้ละเมิดสิทธิเอกชนไทยที่ได้สิทธิมาอย่างถูกต้อง หากรัฐบาลเกาหลีใต้เคารพในกฎหมายและเคารพในความเสมอภาคของสิทธิที่เอกชนของแต่ละประเทศมี เกาหลีใต้ควรยอมรับและเคารพในสิทธิที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยไม่ไปละเมิด และรอจนสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงจึงให้เอกชนของตนเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยอย่างเป็นธรรม”

ทั้งนี้ ประเด็นข้อเท็จจริงคือสถานที่ที่เป็นจุดที่ตั้ง pick up counter ในสนามบินเป็นพื้นที่ของ ทอท. และในอดีตการให้สิทธิประกอบการ pick up counter มาจากกระบวนการประมูลทั้งสิ้น และผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะไทยหรือเทศก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการประมูล เช่น ที่สนามบินดอนเมืองก็มีผู้ประกอบการเกาหลีใต้เข้าร่วมประมูลร้านค้าปลอดอากรด้วย ตามเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ที่ออกในขณะนั้น แต่ไม่ได้รับเลือก และคิง เพาเวอร์ก็เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการเปิดร้านค้าปลอดอากรในเมืองที่มีสูงมากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว ทอท.ได้จัดประมูล pick up counter ในรูปแบบทีโออาร์ใหม่ที่ภูเก็ต โดยกำหนดว่าผู้ชนะการประมูล pick up counter ที่ภูเก็ตนั้นต้องให้บริการเจ้าอื่นด้วย รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองภูเก็ตทุกรายที่เปิดกิจการอยู่ รวมทั้งในจังหวัดใกล้เคียง โดยการประมูลดังกล่าวปรากฏว่าบริษัทคิง เพาเวอร์เป็นผู้ชนะ

ขณะที่บริษัทจีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่างร้านเจมส์แกลอรี่ กลุ่มเดอะมอลล์และชิลล่าจากเกาหลีใต้) ซึ่งได้เปิดให้บริการร้านค้าปลอดอากรที่สนามบินภูเก็ต จึงไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้า เพียงแต่ต้องไปเช่าพื้นที่ให้บริการ pick up counter จากคิง เพาเวอร์อีกที จึงทำให้จีเอ็มเอสมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงกว่า เพราะนอกจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ท่าอากาศยานภูเก็ต 3% ของยอดขายแล้ว ยังต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้คิง เพาเวอร์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม และในอนาคตเมื่อสัญญา pick up counter ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมืองสิ้นสุดลง ทอท.ก็อาจจะทบทวนการอนุญาตเรื่อง pick up counter ใหม่ ตามสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนไป จากปี 2549 ที่มีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และปี 2555 ที่เปิดประมูลที่สนามบินดอนเมือง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 29 ก.พ.นี้ ที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรและบริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) 29 ก.พ. 2559 04:40 ไทยรัฐ