วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดนศ.แห่เรียนเพิ่ม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนต่อเพิ่มขึ้น หลังจากมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ปรับวิธีการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษา ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรู้จัก มทร.ธัญบุรีมากขึ้น ประกอบกับเมื่อนักศึกษาเรียนจบก็สามารถทำงานให้กับสถานประกอบการได้ทันที นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรีมีนโยบายให้อาจารย์ไปฝังตัวทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้เป็นที่รู้จักทั้งในแง่คุณภาพการศึกษา และคุณภาพวิชาการ สำหรับการสมัครสอบตรงในปีการศึกษา 2559 นี้ เชื่อว่าจะมีนักศึกษาสมัครสอบเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาแน่นอน โดยคณะที่มีผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันมากสุด ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนต่อเพิ่มขึ้น 29 ก.พ. 2559 04:25 29 ก.พ. 2559 04:25 ไทยรัฐ