วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดอน' ถก กต.อาเซียน ย้ำหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รมว.กต. ประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียน ย้ำหลักการมีส่วนร่วม ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง-ลดช่องว่างการพัฒนา เน้นโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค...

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยเน้นย้ำหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และลดช่องว่างการพัฒนา ตลอดจนให้ความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต่างๆ แสดงความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนในระดับต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทย มองว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นส่วนสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals—SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศสมาชิกควรเร่งเสริมสร้างความเชื่อมโยง ทั้งในด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งและในด้านกฎระเบียบ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนสามารถเป็นฐานการผลิตและตลาดร่วมได้อย่างแท้จริง เตรียมพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยง อาทิ การบริหารจัดการชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น

รมว.กต. ประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียน ย้ำหลักการมีส่วนร่วม ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง-ลดช่องว่างการพัฒนา เน้นโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค 28 ก.พ. 2559 18:58 28 ก.พ. 2559 21:36 ไทยรัฐ