วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน กรธ. อย่าหมกเม็ด-ซ่อนเงื่อน รธน.

"โคทม" มองร่าง รธน.ใหม่เขียนดี ชอบระบบเลือกตั้ง ส.ส. ข้องใจบัตร ลต.ใบเดียว ห่วงประกาศใช้ รธน. 2 ช่วงแก้ไขยาก ด้าน "เสรี" ชี้ทางออกที่ดีต้องทำตามกติกา ส่วน "กลุ่ม ปชต.ใหม่" แนะเลิก ม.44 ก่อนวันลงประชามติ...

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เว็บไซต์ประชามติ (prachamati.org) จัดเสวนาหัวข้อ "รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?" โดย นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตนขอชมว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนกระชับ ชอบระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบผสม แต่ติดใจการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งตนห่วง 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องของบททั่วไปในมาตรา 4 และ 5 ซึ่งรัฐธรรมนูญของปี 2550 ดีกว่า เพราะสิทธิเสรีภาพมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญ 2. ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ 2 ขยักนั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทราบอยู่แล้วว่าจะมีเสียงต่อต้าน แต่ถูกสร้างไว้แล้วในรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจที่เหนือกว่า หรือผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อๆ ไป และการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมากเกินไป 3. ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีหลายด่านทำยากมากขึ้น

ทั้งนี้ เราควรมุ่งไปสู่กระบวนการประชามติ คือ 1. เอามาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ระบุว่า ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องให้ข้อมูลเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าถึงระบบสื่อสารของรัฐอย่างเท่าเทียม ใส่ในกฎหมายที่กำลังร่างกันอยู่ 2. ประชาชนควรจะรู้ล่วงหน้าว่าหากไม่ผ่านประชามติจะทำอย่างไร ขณะเดียวกันหลังเดือน มี.ค.นี้ ตนเห็นว่าต้องเปิดเวทีหรือเปิดประเด็นในภาพรวมของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ทางออกที่ดีต้องพยายามทำอย่างที่พูด มีการกระทำที่คาดคะเนได้ อย่าหมกเม็ดหรือซ่อนเงื่อน อย่ามุ่งแต่เอาชนะ และต้องตั้งใจฟังส่วนรวม

ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า การร่างรัฐธรรมนูญจะต้องรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยต้องยอมรับปัญหาเดิมที่เกิดขึ้น ซึ่ง กรธ.จะต้องวางกรอบการร่างกฎหมายลูกให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนไว้วางใจ ถ้าถามส่วนตัวเห็นว่า เราน่าจะได้รัฐธรรมนูญสั้นๆ ในส่วน สปท.มีแนวคิดที่ไม่เหมือน กรธ. หลายเรื่อง เพราะเราต้องการเห็นนักการเมืองที่ดี และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้แล้วยั่งยืน ทั้งนี้ทางออกที่ดี คงต้องทำตามกติกาที่เราตกลงกันไว้ เบื้องต้น จัดทำร่างฯ ให้เป็นที่ยอมรับ การลงประชามติอย่างมีคุณภาพต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อเสนอในวงเสวนาไปหารือร่วมกัน หาทางออกดูว่าจะทำอย่างไรให้ประชนชนสามารถตัดสินใจได้ อย่าไปยึดหลักผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ควรมองว่ารัฐธรรมนูญดีหรือไม่ ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจในการทำประชามติ ซึ่งตนเห็นว่าขณะนี้เดินไปตามหลักการเกิดความไว้วางใจ

ขณะที่ นายแมน ปกรณ์ กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กล่าวว่า เรามีต้นทุนต่อความหวังของรัฐธรรมนูญน้อยมาก สะท้อนชัดเจนว่าคนร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าตราบใดที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ถ้าจะทำประชามติคือว่างเปล่า ดังนั้น ตนขอเสนอว่าในวันลงประชามติต้องยกเลิกมาตรา 44

ขณะที่ นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า กระบวนการร่างฯ ไม่สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วม ตนไม่อยากให้เป็นประชามติที่ว่างเปล่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะไม่รับ แต่หากมีกระบวนการรับฟังมากขึ้น มีเวทีสาธารณะ ไม่แน่อาจจะรับร่างรัฐธรรมนูญ สุดท้ายอำนาจมาตรา 44 วันหนึ่งถ้าอำนาจแต่ละฝ่ายมีความเห็นต่างกัน วันนั้นก็จะเกิดปัญหา ประชามติต้องไม่ทำบนความว่างเปล่า ต้องรับฟังก่อนที่จะนำไปปรับแก้ จากนี้จะเป็นจุดตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับ ถ้าเป็นเหมือนร่างเบื้องต้นเชื่อว่าโอกาสที่จะไม่รับมีสูง ยกเว้นแต่ว่าต้องยึดหลักการร่างรัฐธรรมนูญสากล ส่วนร่วมประชาชน ความเชี่ยวชาญ และสภาที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน

"โคทม" มองร่าง รธน.ใหม่เขียนดี ชอบระบบเลือกตั้ง ส.ส. ข้องใจบัตร ลต.ใบเดียว ห่วงประกาศใช้ รธน. 2 ช่วงแก้ไขยาก ด้าน "เสรี" ชี้ทางออกที่ดีต้องทำตามกติกา ส่วน "กลุ่ม ปชต.ใหม่" แนะเลิก ม.44 ก่อนวันลงประชามติ 28 ก.พ. 2559 18:50 28 ก.พ. 2559 21:38 ไทยรัฐ