วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วันชัย' ลั่น นักการเมืองน้ำดีอย่ากลัว รธน. แนะ คสช.ทดลองเลือกตั้ง

วันชัย ชี้ ร่าง รธน.ครั้งนี้ต้องแก้ให้ตรงจุด ปราบคนชั่ว-โกงออกไป ให้คนดีมีความรู้เข้ามามีบทบาททางการเมือง แนะ คสช.ควรทดลองการเลือกตั้งให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นโมเดลและตัวชี้วัดของการเลือกตั้ง ส.ส. ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องมโนไปเปล่า...

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวว่า เป็นที่รู้กันชัดเจนว่าถ้าแก้ปัญหาการเมืองและตัวนักการเมืองได้ ถือว่าแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้เกือบทั้งหมด การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ กรธ.จึงต้องการแก้ปัญหาให้ตรงจุด คือสกัดให้คนชั่ว คนโกง คนทุจริตออกไปจากเวทีทางการเมือง ให้คนดี มีความรู้ มีที่ยืน มีสิทธิ์เข้ามามีอำนาจทางการเมือง ทำให้นักการเมืองที่คิดแบบเก่าๆ บางกลุ่มบางพวกออกมาเต้นแร้งเต้นกา กล่าวหาโจมตีสารพัด

"ใครเป็นนักการเมืองที่ดี ไม่ต้องกลัวต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีหัวใจที่สำคัญคือ ปราบคนชั่ว คนโกง เมื่อเขียนรัฐธรรมนูญออกมาไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นคัมภีร์ที่ดูดีเฉยๆ ต้องปฏิบัติได้จริงด้วย คสช. เมื่อเป็นรัฎฐาธิปัตย์ต้องมุ่งมั่นแก้ปัญหา ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ เขาจึงต้องมีแผนเป็นขั้นเป็นตอน ระยะต้น ระยะกลาง ระยะยาวเพื่อความมั่นใจว่า จะสัมฤทธิ์ผลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในระยะต้นช่วงเปลี่ยนผ่าน แม้จะมีเลือกตั้งก็ต้องอาศัยภาคส่วนอื่นๆ มาร่วมกันประคับประคองประชาธิปไตยให้มันเดินไปจนมั่นใจว่า มั่นคงเรียบร้อยแล้วจึงปล่อยให้เดินไปด้วยตัวของประชาธิปไตยเองในระยะ 2-4 ปี ที่น่าจะกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล นี่คือหลักการที่จะทำให้เห็นว่า สามารถปฏิบัติได้จริงสัมฤทธิ์ผล"

นายวันชัย กล่าวต่ออีกว่า อีกส่วนหนึ่งที่ คสช. ควรทดลองให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคาท่ออยู่ จะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ควรจัดให้มีการเลือกตั้งเสียเลย แบ่งเป็นโซน เป็นภาค ลองเลือกตั้งดูว่าจะสกัดคนชั่วคนเลว คนโกง คนทุจริตออกไปได้ไหม ทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได้หรือไม่ เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าทำ เพื่อซักซ้อมใหญ่ก่อนการเลือกตั้งจริง จะเป็นโมเดลและตัวชี้วัดของการเลือกตั้ง ส.ส. ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องมโนไปเปล่าๆ.

วันชัย ชี้ ร่าง รธน.ครั้งนี้ต้องแก้ให้ตรงจุด ปราบคนชั่ว-โกงออกไป ให้คนดีมีความรู้เข้ามามีบทบาททางการเมือง แนะ คสช.ควรทดลองการเลือกตั้งให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นโมเดลและตัวชี้วัดของการเลือกตั้ง ส.ส. ... 28 ก.พ. 2559 15:35 28 ก.พ. 2559 16:06 ไทยรัฐ