วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อภิรดี' เร่งเจรจาอาร์เซพ ฟื้นเอฟทีเออาเซียน-อียู หลังชะงักมาหลายปี

“อภิรดี” ถกรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 2-3 มี.ค.นี้ โดยเร่งเจรจาอาร์เซพ และถกอียูฟื้นเจรจาเอฟทีเออาเซียน-อียู หลังชะงักมาหลายปี... 

วันที่ 28 ก.พ. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2-3 มี.ค. 59 ที่เชียงใหม่ โดยจะเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยต้องสรุปผลการเจรจาภายในปี 59 ตามที่ผู้นำอาเซียนประกาศไว้เพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น เพราะจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การค้า การลงทุน รวมถึงการปรับประสานกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนของภาคเอกชนได้มากกว่าความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่อาเซียนมีกับทั้ง 6 ประเทศ

นอกจากนี้ จะหารือถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และมาตรการสำคัญภายใต้แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 ที่จะต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อหลังเปิดเออีซี เช่น มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การจัดทำความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ เป็นต้น ส่วนการวางอนาคตอาเซียนตามแผนปี 2568 นั้น จะหารือมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปี 59 เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจรายย่อยขนาดเล็ก และขนาดกลาง การจัดทำกรอบดำเนินการอำนวยความสะดวกทางการค้า และความปลอดภัยด้านอาหารของอาเซียน

ขณะเดียวกัน จะหารือกับกรรมาธิการการค้า สหภาพยุโรป (อียู) โดยจะหารือถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการค้าและการลงทุนร่วมอาเซียน-อียู ปี 2558-59 รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-อียู ที่หยุดชะงักมาแล้วหลายปี ซึ่งปัจจุบัน อียูสรุปความตกลงเอฟทีเอกับสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนามแล้ว และกำลังจะเริ่มเจรจากับฟิลิปปินส์ 

“อภิรดี” ถกรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 2-3 มี.ค.นี้ โดยเร่งเจรจาอาร์เซพ และถกอียูฟื้นเจรจาเอฟทีเออาเซียน-อียู หลังชะงักมาหลายปี... 28 ก.พ. 2559 14:31 ไทยรัฐ