วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดมแมลง-พืช ต่อสู้กับภัยแล้ง

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แห่งสหรัฐฯ ได้คิดออกแบบ คิดใช้พืชและสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น ต้นกระบองเพชร และต้นกินแมลงที่มีใบเป็นรูปเหยือก ซึ่งสามารถจะดูดซับน้ำออกจากอากาศที่เบาบางได้ ความคิดนี้เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบ ใช้ดูดซับน้ำที่ยังมีเหลือรอดในอากาศ และนำเอาไปเก็บในที่สำรองน้ำ

นักวิทยาศาสตร์เกิดความคิดนี้ เมื่อได้พบว่าสิ่งที่มีชีวิตบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กันดารและแห้งแล้งได้ เนื่องจากมันมีกลไกสำหรับดูดซับน้ำจากอากาศที่เบาบางอยู่ในตัว สัตว์พวกนี้ได้แก่ แมลงเต่าทอง ในทะเลทรายนามิบ ตลอดจนกระบองเพชรรูปตัววี ที่สามารถดูดน้ำจากพืชเอามาเก็บไว้ได้ พวกเขามองเห็นว่า พืชเหล่านี้ อาจจะนำมาพัฒนาเพื่อรวบรวม และลำเลียงหยดน้ำที่มีอยู่ตามที่ต่างๆได้

นิตยสาร “ธรรมชาติ” ได้รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้น กำลังพยายามค้นคิดในเรื่องนี้ออกมาให้สำเร็จ เพื่อที่จะใช้แก้ไขความแห้งแล้งในธรรมชาติ.

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แห่งสหรัฐฯ ได้คิดออกแบบ คิดใช้พืชและสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น ต้นกระบองเพชร และต้นกินแมลงที่มีใบเป็นรูปเหยือก ซึ่งสามารถจะดูดซับน้ำออกจากอากาศที่เบาบางได้ 28 ก.พ. 2559 13:25 ไทยรัฐ