วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Turn your hand to something

ในโรงเรียน ในห้องเรียนมักจะมีการใช้คำว่า hands up ที่หมายถึง ยกมือขึ้นเพื่อตอบคำถาม เช่น Hands up, who’d like to go to the exhibition next week. ยกมือขึ้นนะ ใครบ้างที่อยากจะไปงานนิทรรศการสัปดาห์หน้า

Hands up ยังใช้เมื่อใครเอาปืนจี้และสั่งว่ายกมือขึ้น

ส่วน have a hand in something วลีนี้สื่อถึง มีส่วนร่วม หรือมีส่วนแบ่ง All members of my family had a hand in decorating our new house. สมาชิกครอบครัวของผมทุกคนมีส่วนร่วมในการตกแต่งบ้านใหม่ของเรา

ให้การสนับสนุน หรือให้กำลังใจกับใครบางคนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ฝรั่งใช้วลี hold somebody’s hand น้องสาวของเพื่อนเป็นคนกลัวหมอฟันมาก แม้จะปวดฟันยังไงก็ไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ จนเพื่อนผมต้องบอกว่า I’ll come to the dentist’s with you to hold your hand. ฉันจะไปที่ร้านหมอฟันกับคุณเพื่อให้กำลังใจคุณนะ

ส่วนวลีฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้ฝีมืออยู่ตัว หรือเพื่อกันลืม หรือเพื่อป้องกันสูญเสียความชำนาญ ฝรั่งใช้ keep your hand in แม้ว่าอายุจะ 70 ปีแล้ว แต่ท่านรอนดา (Rhonda) ยังร้องเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง เมื่อผมถามถึงเคล็ดลับ ท่านบอกว่า I sing from time to time just to keep my hand in. ฉันร้องเพลงอยู่เสมอเพื่อที่ให้เสียงอยู่ตัว

ใครๆ ก็อยากได้จอห์นไปทำงานด้วย เพราะจอห์นมีความสามารถทำงานได้หลายอย่าง John can turn his hand to all sorts of jobs. ผู้อ่านท่านครับ วลี turn your hand to something หมายถึง มีความสามารถทำงานได้หลายอย่าง.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

28 ก.พ. 2559 08:29 ไทยรัฐ