วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.เชียงแสน เปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.เชียงแสน จัดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนและเกษตรปลอดภัย หวังพัฒนา สร้างอาชีพ นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักปลอดสารพิษจำหน่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดตลาดทุกวันพุธ...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 59 ที่บริเวณลานหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงแสน จ.เชียงราย ได้จัดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนและเกษตรปลอดภัย โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวานที่ผ่านมา ร่วมด้วย นางณิชากร พิมยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย น.ส.วิจิตรา พิชวงค์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเชียงแสน นางอุธานี ขวัญแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชียงราย สาขาเชียงแสน และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรเข้าร่วมงาน

น.ส.วิจิตรา กล่าวว่า คำว่าประชารัฐ หมายถึงการที่ประชาชนเอกชนและรัฐบาลร่วมมือกัน ดังนั้น การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและบริหารชุมชนทั่วไป จนถึงการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า นำไปสู่การสร้างความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากชุมชน หมู่บ้านในเครือข่ายชุมชน หรือผลผลิตที่ได้จากโครงการนโยบายของรัฐตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนงานหัตถกรรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะพืชผักนำมาจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่สูง เป็นพืชผักปลอดสารเคมี ตลอดจนการเสริมความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาล ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมอันตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นการขับเคลื่อนภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า ในรูปแบบการตลาดที่พัฒนา เสริมสร้างความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้คำแนะนำในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางการค้า

นายเกรียงไกร กล่าวเปิดโครงการโดยเน้นย้ำว่า อยากให้มีการส่งเสริมตลาดที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะเน้นย้ำในผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ปลอดสารเคมี จากนั้นเปิดงานชมและอุดหนุนร้านค้าที่นำสินค้ามาขายในโครงการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเกษตรกรหรือชุมชน ซึ่งต่อไปจะมีการจำหน่าย ที่บริเวณลาน หน้า ธ.ก.ส.สาขาเชียงแสน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ธ.ก.ส.เชียงแสน จัดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนและเกษตรปลอดภัย หวังพัฒนา สร้างอาชีพ นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักปลอดสารพิษจำหน่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดตลาดทุกวันพุธ... 28 ก.พ. 2559 06:27 ไทยรัฐ