วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทพ.36 เปิดยุทธการ สกัดกั้นขบวนการตัดไม้ 4 อำเภอในแม่ฮ่องสอน

ฉก.ทพ.36 ปล่อยแถวกำลังพล เพื่อสกัดกั้นกลุ่มขบวนการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ 4 อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ป่าดอยเวียงหล้า ป่าแม่ยวม เพื่อหยุดยั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพล และขบวนการตัดไม้...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 27 ก.พ. พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง รอง ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้ทำการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดแผนยุทธการตามพื้นที่เป้าหมายที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรป่าไม้เพิ่มถี่ขึ้น ในพื้นที่ 4 อำเภอ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยจัดกำลังร่วม กับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ขุนยวม, อ.แม่ลาน้อย, อ.แม่สะเรียง,อ.สบเมย จนท.ป่าไม้ หน่วย อช.สาละวิน, หน่วย อช.แม่เงา, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา, หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.8, หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.11, หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.12, หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.14, หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.17, ร้อย ตชด.337 แม่สะเรียง กว่า 300 นาย ปล่อยแถวชุดลาดตระเวนร่วม เพื่อทำการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสาละวิน ในพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนาม ฉก.ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อเข้าไปเอกซเรย์พื้นที่เป้าหมายทำการตรวจลาดตระเวน การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตทั้ง 4 อำเภอ ควบคุมและป้องกันมิให้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้น ในห้วงวันที่ 27-29 ก.พ.59 นี้

สืบเนื่องจากในห้วง 1 ต.ค.58 – 25 ก.พ.59 นี้ สถานการณ์การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสาละวิน จากการออกปฏิบัติงานด้านการข่าวและงานด้านยุทธการในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ยังปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล กลุ่มขบวนการลักลอบดำเนินการตัดไม้ ในเขตป่าสาละวิน ยังมีการเคลื่อนไหวของ ขบวนการมอดไม้ตลอดเวลาและเริ่มจับไม้ได้ถี่ขึ้นแทบจะทุกวัน ที่ผ่านมา ฉก.ทพ.36 สามารถตรวจยึดไม้สักแปรรูปและไม้สักท่อน ในพื้นที่ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม, ต.แม่ลาหลวง, ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย, ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง, ต.แม่สามแลบ, ต.สบเมย อ.สบเมย สรุปลาดตระเวน 1,500 ครั้ง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 1,410 ครั้ง จับกุมและตรวจยึดไม้สักท่อนจำนวน 13 ท่อน ไม้สักแปรรูปจำนวน 292 แผ่น/เหลี่ยม

พ.อ.ภาส กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือบูรณาการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถึงกระนั้น กลุ่มขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ก็ยังคงกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาสูงชันที่ยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตนเองจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมวลชนในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เอง มุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งขบวนการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และจากสถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าไม้มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างรุนแรง ครั้งนี้จึงใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถ้าจับได้ส่งดำเนินคดีเท่านั้น.

ฉก.ทพ.36 ปล่อยแถวกำลังพล เพื่อสกัดกั้นกลุ่มขบวนการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ 4 อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ป่าดอยเวียงหล้า ป่าแม่ยวม เพื่อหยุดยั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพล และขบวนการตัดไม้ ... 27 ก.พ. 2559 17:17 ไทยรัฐ