วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 28/02/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

รณรงค์คนไทยใช้ถุงผ้า

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯ รณรงค์ให้คนไทยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.สายธาร บุญญา ร.ร.วัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

บริจาคหนังสือ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากเด็กยากจนในชนบทส่วนใหญ่ยากจน และไม่ค่อยมีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆ ดิฉันจึงอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันบริจาคหนังสือดีๆให้กับเด็กๆเหล่านี้ เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ จะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

น.ส.จุฑามาศ จันดาชัย ร.ร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

สนใจอาเซียน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้คนไทยหันมาศึกษาเรื่องอาเซียน เพราะถ้าทุกคนสนใจ คนไทยจะได้มีความรู้กว้าง ขวางทั้งภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เราก็จะสามารถนำไปสื่อสารกับชาวต่างชาติได้.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.สุกัญญา วงศ์เพชร ร.ร.วัดกำมะเสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

27 ก.พ. 2559 14:06 ไทยรัฐ