บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นคร' แนะ กรธ.แก้โจทย์ ปชต.เปลี่ยนผ่านปฏิรูปรื้อส่วนราชการ

อดีต กมธ.ยกร่างฯ แนะ กรธ. ถอดบทเรียน คปป. ปรับองค์กรเป็นกลไก แก้โจทย์ประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน หนุน เพิ่มหมวดปฏิรูป จี้ รื้อส่วนราชการด้วย...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิก สปท. และอดีต กมธ.ยกร่างฯ กล่าวถึง ข้อเสนอปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้มีประชาธิปไตยระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ของ ครม.และนายกรัฐมนตรี ว่า ตามหลักประชาธิปไตยสากล ระยะเปลี่ยนผ่านเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมี แต่ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งประชาชนและนักการเมืองต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ต่อระบบประชาธิปไตย จากข้อเสนอดังกล่าวก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่า พร้อมหรือไม่ ประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยแล้วหรือยัง นักการเมืองทำเพื่อส่วนรวมเลิกทำเพื่อพวกพ้องแล้วหรือไม่ ข้อเสนอดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 

"กรธ. สามารถถอดบทเรียนจาก กมธ.ยกร่างฯ ที่เคยเสนอ คปป. ได้ว่า มีข้อดีเพื่อรองรับหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย แต่ข้อเสียคือ มีลักษณะเป็นองค์กร จึงทำให้เกิดความหวาดระแวงจากสังคม ดังนั้น หาก กรธ. ไม่ตั้งเป็นองค์กร แต่สร้างเป็นกลไกขึ้นมาแทน และพยายามอธิบายทำความเข้าใจต่อสังคม พร้อมทั้งพูดคุยเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาก ก็อาจจะหาทางตอบโจทย์นี้ได้ เพราะการสร้างเป็นกลไก จะมีพลวัตร สามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้มากกว่าการตั้งเป็นองค์กร" อดีต กมธ.ยกร่างฯ กล่าว 

พล.อ.นคร กล่าวอีกว่า ส่วนที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ระบุว่า การปรับให้ประเด็นปฏิรูป เป็นหมวดหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดข้อง ตนก็รู้สึกเห็นด้วย เพราะการปฏิรูป ไม่สามารถทำได้เพียงเรื่องสองเรื่องตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างแรก แต่มันจำเป็นต้องทำให้ครอบคลุมทั้ง 11 ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ และต้องลงรายละเอียด เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ก็ต้องหมายรวมถึง ศาล ผู้พิพากษา อัยการ ด้วย ไม่ใช่มีแค่ตำรวจ อีกทั้งการปฏิรูปต้องครอบคลุมกับส่วนราชการ ไม่เฉพาะแต่ฝ่ายการเมือง เพราะทั้ง 2 ส่วนนี้ต่างเกื้อหนุนกันอยู่.