วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นคร' แนะ กรธ.แก้โจทย์ ปชต.เปลี่ยนผ่านปฏิรูปรื้อส่วนราชการ

อดีต กมธ.ยกร่างฯ แนะ กรธ. ถอดบทเรียน คปป. ปรับองค์กรเป็นกลไก แก้โจทย์ประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน หนุน เพิ่มหมวดปฏิรูป จี้ รื้อส่วนราชการด้วย...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิก สปท. และอดีต กมธ.ยกร่างฯ กล่าวถึง ข้อเสนอปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้มีประชาธิปไตยระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ของ ครม.และนายกรัฐมนตรี ว่า ตามหลักประชาธิปไตยสากล ระยะเปลี่ยนผ่านเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมี แต่ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งประชาชนและนักการเมืองต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ต่อระบบประชาธิปไตย จากข้อเสนอดังกล่าวก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่า พร้อมหรือไม่ ประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยแล้วหรือยัง นักการเมืองทำเพื่อส่วนรวมเลิกทำเพื่อพวกพ้องแล้วหรือไม่ ข้อเสนอดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 

"กรธ. สามารถถอดบทเรียนจาก กมธ.ยกร่างฯ ที่เคยเสนอ คปป. ได้ว่า มีข้อดีเพื่อรองรับหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย แต่ข้อเสียคือ มีลักษณะเป็นองค์กร จึงทำให้เกิดความหวาดระแวงจากสังคม ดังนั้น หาก กรธ. ไม่ตั้งเป็นองค์กร แต่สร้างเป็นกลไกขึ้นมาแทน และพยายามอธิบายทำความเข้าใจต่อสังคม พร้อมทั้งพูดคุยเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาก ก็อาจจะหาทางตอบโจทย์นี้ได้ เพราะการสร้างเป็นกลไก จะมีพลวัตร สามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้มากกว่าการตั้งเป็นองค์กร" อดีต กมธ.ยกร่างฯ กล่าว 

พล.อ.นคร กล่าวอีกว่า ส่วนที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ระบุว่า การปรับให้ประเด็นปฏิรูป เป็นหมวดหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดข้อง ตนก็รู้สึกเห็นด้วย เพราะการปฏิรูป ไม่สามารถทำได้เพียงเรื่องสองเรื่องตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างแรก แต่มันจำเป็นต้องทำให้ครอบคลุมทั้ง 11 ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ และต้องลงรายละเอียด เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ก็ต้องหมายรวมถึง ศาล ผู้พิพากษา อัยการ ด้วย ไม่ใช่มีแค่ตำรวจ อีกทั้งการปฏิรูปต้องครอบคลุมกับส่วนราชการ ไม่เฉพาะแต่ฝ่ายการเมือง เพราะทั้ง 2 ส่วนนี้ต่างเกื้อหนุนกันอยู่.

  

อดีต กมธ.ยกร่างฯ แนะ กรธ. ถอดบทเรียน คปป. ปรับองค์กรเป็นกลไก แก้โจทย์ประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน หนุน เพิ่มหมวดปฏิรูป จี้ รื้อส่วนราชการด้วย... 27 ก.พ. 2559 14:03 ไทยรัฐ