วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยลดเบี้ยประกันรับ “สังคมสูงอายุ”

คปภ.จ่อยกเครื่อง“ตารางมรณะ” เหตุคนไทยอายุยืน-ไม่แก่ไม่ตาย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.กำลังเดินหน้าพัฒนาระบบการประกันภัยให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น โดยภายในปีนี้จะผลักดันการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ให้สมเหตุสมผล โดยเฉพาะการปรับปรุงตารางมรณะฉบับใหม่ จากฉบับเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 51 เนื่องจากระยะหลังคนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนขึ้นทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุงตารางมรณะจะช่วยให้เบี้ยประกันภัยถูกลง และช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้ามาทำประกันได้มากขึ้น

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบประกันภัยด้วยการลดความซับซ้อนในระเบียบ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยเฉพาะการปรับปรุงใบปะหน้าสรุปสาระสำคัญ จากเดิมที่เป็นเอกสารหนาหลายแผ่นให้เหลือเอกสารไม่กี่แผ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่าย ไม่เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งกำลังหารือกับสมาคมประกันชีวิตไทยในการปรับปรุงส่วนนี้อยู่ พร้อมจัดทำคู่มือประชาชนด้านการประกันชีวิต สำหรับใช้เป็นข้อมูลให้ความรู้ประชาชน ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.ให้เป็นช่องทางการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกัน คปภ.ยังเพิ่มความเข้มงวดการดูแลช่องทางการขายกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด และกำกับการขายประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้น เช่น การขายผ่านธนาคารพาณิชย์ ผ่านตัวแทน นายหน้าประกันภัย ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงผ่านทางโทรศัพท์ โดยจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อเท็จจริง และการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยยึดหลักธรรมาภิบาล ขณะที่การดูแลการเอาประกันภัยผู้บริโภค และมาตรการเยียวยาเมื่อเกิดปัญหา คปภ.จะปรับระบบการรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการจัดการกับปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในเดือน เม.ย.นี้.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.กำลังเดินหน้าพัฒนาระบบการประกันภัยให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น... 27 ก.พ. 2559 03:34 ไทยรัฐ