วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานทาสยุคใหม่ แม่บ้านในต่างแดนถูกนายจ้างกดขี่หนัก

(ภาพ: AFP)

องค์กรส่งเสริมสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ “ฟาร์ไซท์” เผยผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบอาชีพแม่บ้านในต่างแดน รวม 4,100 คน จากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษเกาะฮ่องกง เมื่อ 25 ก.พ. พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามถูกกดขี่จากนายหน้าและนายจ้าง โดยส่วนใหญ่ถูกหักค่านายหน้าคนละประมาณ 1,600-1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 56,000-63,000 บาท)

ขณะที่เมื่อได้ทำงานจริงแม่บ้านก็มักจะถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทาง, กักขังหน่วงเหนี่ยว, ล่วงละเมิดทางเพศ, ทำร้ายร่างกาย รวมถึงด่าทออย่างรุนแรง และแรงงานจำนวนมากถูกกดดันจากครอบครัวให้เดินทางไปทำงานต่างแดนเพื่อส่งเงินกลับมาบ้าน ทั้งที่ทราบดีว่าการค้าแรงงานในต่างแดนเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและกดขี่ นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุด้วยว่า ประชากรโลกราว 21 ล้านคนตกเป็นเหยื่อการบังคับใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และเหยื่อประมาณ 11.7 ล้านราย เป็นประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.

องค์กร ฟาร์ไซท์ เผยผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบอาชีพแม่บ้านในต่างแดน พบว่าผู้ตอบคำถามกว่า 70% ยอมรับว่าถูกนายหน้าและนายจ้างกดขี่ข่มเหง และบางคนถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแรงงานทาส... 27 ก.พ. 2559 01:47 ไทยรัฐ