วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ ชงรัฐบาลเดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ แก้ภัยแล้ง

กรมชลฯ ชงรัฐบาลเดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ แก้ภัยแล้ง พร้อมของบฯ พัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา ขณะที่นายกฯ สั่ง ก.เกษตรฯ รวบรวมแนวคิดในอดีตมาศึกษา ส่วนงบฯ พัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลาให้กรมชลฯ ดำเนินการ วอนเอ็นจีโอ ร่วมมือรัฐศึกษาเขื่อนแม่วงก์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (26 ก.พ. 59) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง จ.อุทัยธานี

โดย นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สภาพทั่วไป จ.อุทัยธานี มีพื้นที่โดยรวม 4.2 ล้านไร่ ครอบคลุม 4 ลุ่มแม่น้ำ คือ สะแกกรัง ท่าจีน แม่กลองและเจ้าพระยา มีความต้องการใช้น้ำ 497 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อยากเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาโครงการเขื่อนแม่วงก์ ขนาดความจุกักเก็บน้ำ 258 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 301,900 ไร่ ฤดูแล้ง 126,545 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 6 อำเภอ 23 ตำบล 127 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,749 ครัวเรือน

พร้อมกันนี้ เสนอโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา โดยขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำน้ำห้วยทับเสลา และปรับปรุงอาคารผันน้ำ พร้อมเสริมคันสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำทับเสลา โดยคาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการชลประทานเมื่อการพัฒนาเต็มที่คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 284 ล้านบาท สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขต อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง และอ.เมือง จ.อุทัยธานี รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ 166,957 ไร่

โดยนายกฯ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปรวบรวมแนวคิดทำเขื่อนแม่วงก์ ที่ผ่านมา นำมาศึกษา ส่วนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา ให้อธิบดีกรมชลประทานรับไปดำเนินการต่อไป

จากนั้น นายกฯ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า กำลังให้ศึกษาอยู่ ซึ่งมีส่วนหนี่งเป็นพื้นที่ป่า แต่อยู่รอบนอก ต้องไปดูว่าจะเกิดความเสียหายอะไรบ้าง และสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มาคือการเพิ่มพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทานอีกสามแสนไร่ มันคุ้มกันหรือไม่ ต้องหาข้อสรุปให้ได้ วันนี้ยังไม่มีคำตอบเพียงแต่ให้ศึกษา และถ้าไม่ทำอย่างนี้จะมีวิธีการอื่น หรือพื้นที่อื่นอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาทางเลือกที่ได้เสนอไปแล้ว โดยให้ไปศึกษาตามแนวทางที่เสนอมา แต่วันนี้ยังไม่มีคำตอบและยังไม่ตัดสิน

"วันนี้ถ้าทุกคนยังบอกว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ มันก็จะไปไม่ได้ ต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่สั่งโครมๆ สร้างปลูก มันไม่ได้หรอก ซึ่งการศึกษาก็ต้องให้เอ็นจีโอมาร่วมศึกษาด้วย อย่าไปแยกอิสระ ต้องมาศึกษาร่วมกับกระทรวงจะได้เข้าใจกันเสียที ไม่อย่างนั้นก็ค้านกันนอกระบบอยู่อย่างนั้น ต้องเอาเข้าที่ประชุมไม่ใช่ค้านกันเรื่อยไป ตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ก็ค้านกันไปเรื่อย แล้วคนในพื้นที่ก็ยากจนกันทุกวันไม่คิดกันบ้างหรือไง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว.

กรมชลฯ ชงรัฐบาลเดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ แก้ภัยแล้ง พร้อมของบฯ พัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา ขณะที่นายกฯ สั่งก.เกษตรฯ รวบรวมแนวคิดในอดีตมาศึกษา ส่วนงบฯ พัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลาให้กรมชลฯ ดำเนินการ วอนเอ็นจีโอ ร่วมมือรัฐศึกษาเขื่อนแม่วงก์ 26 ก.พ. 2559 17:37 ไทยรัฐ