วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลยุติธรรม วอนทุกฝ่าย งดวิเคราะห์-สัมภาษณ์ ชี้นำผล 'จำนำข้าว'

ศาลยุติธรรม ขอความร่วมมือทุกฝ่าย งดวิเคราะห์-สัมภาษณ์ ชี้นำผล 'คดีจำนำข้าว' หวั่นกระทบกระบวนการพิจารณาของศาล อาจชักจูงให้ ปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริง...

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 59 นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงถึงการเผยแพร่บทวิเคราะห์การพิจารณาคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย กรณีปล่อยปละละเลยไม่ระงับยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งโจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ว่าขณะนี้ ได้มีการนำคำให้การพยานในคดีไปวิเคราะห์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง อันมีลักษณะที่เป็นการชี้นำหรือบิดเบือนให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ ยังมีพยานบางปากให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับคดีในระหว่างที่การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังไม่เสร็จสิ้น ทางสำนักงานฯ จึงแจ้งว่า การเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้

อย่างไรก็ตาม บรรดาข้อความหรือความเห็นที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือคู่ความ หรือเหนือพยานในคดี หรืออาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่า ข้อความหรือความเห็นนั้น มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป โดยเฉพาะข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแห่งคดี การวิพากษ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอย่างไม่เป็นกลาง ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการแถลงข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคู่ความหรือพยาน แม้ว่าข้อความเหล่านั้น อาจเป็นความจริงหรือการชักจูงให้เกิดมีคำพยานเท็จ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ และอาจเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 32 (2)

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงดการวิเคราะห์หรือให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลและอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในคดีดังกล่าว.

ศาลยุติธรรม ขอความร่วมมือทุกฝ่าย งดวิเคราะห์-สัมภาษณ์ ชี้นำผล 'คดีจำนำข้าว' หวั่นกระทบกระบวนการพิจารณาของศาล อาจชักจูงให้ ปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริง... 26 ก.พ. 2559 16:16 ไทยรัฐ