วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปภ.จัดงานครบรอบ 37 ปี ลั่น ป้องกันภัยแล้งให้ผู้ใช้น้ำยั่งยืน

"การประปาส่วนภูมิภาค" จัดงานครบรอบ 37 ปี ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ปีที่ 38 เน้นการมุ่งมั่นป้องกันภัยแล้งให้ประชาชนยั่งยืนภายใต้ 4 มาตรการ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้านโกง...

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี ในวันนี้ วันที่ 26 ก.พ. 2559 โดยช่วงเช้าผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ ถวายภัตตาหารและมีพิธีพราหมณ์โดยการบวงสรวงท่านเวสสุวรรณเทพ ท่านเจ้าแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล จากนั้น จะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อสะท้อนถึงผลสำรวจในการสร้างจิตสาธารณะของพนักงาน กปภ. ได้แก่ รางวัล กปภ.สาขาดีเด่น รางวัลนักบริหารมือทองสมองเพชร รางวัลทำดีมีผลคนยกย่อง มอบเหรียญให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และรางวัลยุวประปาประหยัดน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ กปภ. ยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะ โดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนบริจาคทุนทรัพย์กับโครงการ "Gift to give" แทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เพื่อสมทบมูลนิธิ กปภ. ในการช่วยเหลือทุนการศึกษาของบุตรพนักงานที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน

ผู้ว่า กปภ. กล่าวต่อว่า เป้าหมายการดำเนินงานของ กปภ.ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 นั้น จะเน้นไปในด้านการมุ่งมั่นป้องกันภัยแล้งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการ "ตรวจ เตรียม จัด เต็ม" ซึ่งได้แก่ ตรวจปริมาณน้ำคงเหลือ เตรียมให้พร้อมทุกมาตรการ จัดการดีจนพ้นภัยแล้ง เต็มที่เรื่องประสานงาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปี ควบคู่ไปกับการประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดรวมพลังเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด "คน กปภ.ต้องไม่โกง" โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. คือ ศปท.กปภ. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

นางรัตนา กล่าวอีกว่า กปภ.มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาไปยังถิ่นทุรกันดาร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการเป็นเลิศ.

"การประปาส่วนภูมิภาค" จัดงานครบรอบ 37 ปี ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ปีที่ 38 เน้นการมุ่งมั่นป้องกันภัยแล้งให้ประชาชนยั่งยืนภายใต้ 4 มาตรการ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้านโกง... 26 ก.พ. 2559 13:24 ไทยรัฐ