วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีทีเอส ชดเชยเที่ยวเดินทางผู้โดยสาร จากเหตุขัดข้อง 24 ก.พ.

บีทีเอส ชดเชยเที่ยวเดินทาง 2 เที่ยว ให้ผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิท-บัตรสมาร์ทพาส ประเภท 30 วัน จากผลกระทบเหตุจุดสับรางขัดข้อง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา...

วันที่ 26 ก.พ. 59 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิท หรือ บัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องในการเดินรถ เมื่อวันพุธที่ 24 ก.พ. 59 ทราบว่า บริษัทจะชดเชยเที่ยวเดินทางพิเศษจำนวน 2 เที่ยวให้ รายละเอียดดังนี้

บัตรแรบบิท หรือ บัตรบีทีเอส สมาร์ทพาสประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษได้ จะต้องมีเที่ยวเดินทางคงเหลือในบัตร ณ วันที่บัตรหมดอายุระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-24 มี.ค. 59 (ครบกำหนดการใช้เที่ยวเดินทาง 30 วัน) โดยบัตรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น จึงจะได้รับเที่ยวเดินทางพิเศษจำนวน 2 เที่ยว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 59 เท่านั้น.

บีทีเอส ชดเชยเที่ยวเดินทาง 2 เที่ยว ให้ผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิท-บัตรสมาร์ทพาส ประเภท 30 วัน จากผลกระทบเหตุจุดสับรางขัดข้อง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา... 26 ก.พ. 2559 10:17 ไทยรัฐ