วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เถ้าแก่น้อย' สตรอง! กวาดกำไรปี 58 เพิ่ม 100%

"เถ้าแก่น้อย" ยิ้มทำรายได้จากธุรกิจปี 2558 สูงถึง 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% กำไรสุทธิ 397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% สวนทางสภาพเศรษฐกิจ...

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN กล่าวว่า ยอดขายรวมเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ถึง 30% และกำไรสุทธิ 397 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของรายได้จากการขาย สูงกว่าปี 2557 ถึง 100% โดยช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 ยอดจัดจำหน่ายของ TKN จากตลาดในประเทศและต่างประเทศยังดีต่อเนื่อง ซึ่งยอดขายในช่วงไตรมาส 4 มีรายได้จากการขาย 981 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาส 4 ของปี 2557 ถึง 18% และกำไรสุทธิ 152 ล้านบาท
สูงกว่าไตรมาส 4 ของปี 2557 ถึง 67%

ทั้งนี้ TKN จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันพุธที่ 9 มี.ค. 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายอิทธิพัทธ์ กล่าวต่อว่า รายได้จากการขายของปี 2558 ที่สูงกว่าปี 2557 ถึง 30% มาจากการรุกตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย และนิยมซื้อสินค้าของเถ้าแก่น้อยกลับไปเป็นของฝาก ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ เริ่มทำการตลาดอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามคาด เพราะคนจีนให้การตอบรับสินค้าที่นำเข้าไปจำหน่ายเป็นอย่างดี โดยยอดขายปี 2558 เติบโตสูงถึง 169% เมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้งยอดส่งออกไปตลาดอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วกลับมาเติบโตถึง 34% ทั้งนี้ รายได้ตลอดทั้งปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากการส่งออก 52% และรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ 48% โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 43% ส่วนรายได้จาการจำหน่ายในประเทศ 57%

"บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มอีกแห่งที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ส่วนมูลค่าตลาดสาหร่ายในประเทศตลอดทั้งปี 2558 มีมูลค่า 2,523 ล้านบาท ซึ่งเถ้าแก่น้อยมีส่วนแบ่งตลาด 62%" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อยฯ กล่าว

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เถ้าแก่น้อยฯ และเรื่องราวความสำเร็จในธุรกิจภายใต้การบริหารงานโดย นายอิทธิพัทธ์ รอติดตามได้ในคอลัมน์ เรื่องเล่าความสำเร็จ ทางไทยรัฐออนไลน์ เร็วๆ นี้. 

 

"เถ้าแก่น้อย" ยิ้มทำรายได้จากธุรกิจปี 2558 สูงถึง 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% กำไรสุทธิ 397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% สวนทางสภาพเศรษฐกิจ... 26 ก.พ. 2559 09:13 26 ก.พ. 2559 09:51 ไทยรัฐ