วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะสงฆ์อึดอัด คล้ายโดนรังแก

ซัดรัฐบาลฟังเสียงคนไม่ศรัทธา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรุปข้อพิจารณาสังฆามติที่ กลุ่มเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศเสนอให้พิจารณา 5 ข้อ ด้านคณะสงฆ์ต้านการทำประชาพิจารณ์การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช จวกยับมีกฎหมายหรือกฎมหาเถรสมาคมฉบับไหนที่ให้ทำ ชี้ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวง ส่วนทางออกที่ดีที่สุดในการสถาปนาคือทำตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505

ความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราช ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ว่า ตามที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับข้อเสนอสังฆามติ 5 ข้อจากกลุ่มเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ ที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมและได้นำข้อเสนอดังกล่าวให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สอบถามไปยัง พศ. ล่าสุด พศ.ได้พิจารณาและสรุปแล้วดังนี้

1.กรณีข้อเสนอห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเรื่องสงฆ์ ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษไทย ข้อพิจารณาคือ เหตุชนวนคือการที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และดีเอสไอ เข้ามากดดันมติมหาเถรสมาคมให้พิจารณาอธิกรณ์กรณีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์มองว่าเป็นการก้าวก่ายการปกครองสงฆ์ 2.กรณีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปกครองสงฆ์ต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรฯ ข้อพิจารณาคือ รัฐบาลได้เคยแถลงต่อสาธารณชนมาแล้วว่ารัฐบาลจะปรึกษามหาเถรฯก่อน เมื่อครั้งมีข้อเสนอให้แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตรวจสอบทรัพย์สินวัด พระ

3.กรณีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ข้อพิจารณาคือ คณะสงฆ์ทั่วประเทศทุกระดับชั้นเคารพนับถือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มาก เพราะเป็นพระมหาเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม ไม่ถือตัว พบง่าย เมตตาต่อชนทุกชั้น ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ต่อวัดต่างๆทั่วประเทศ มีอายุ 91 ปี บวชมาแล้ว 77 พรรษา เมื่อมีกระแสคัดค้านจากคนบางกลุ่ม ทำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศอึดอัด รู้สึกว่าคณะสงฆ์และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดนรังแก จึงเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมที่พุทธมณฑล

4.กรณีขอให้รัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยงานราชการ ปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพ ไม่ข่มขู่ คุกคามด้วยกฎหมาย ข้อพิจารณาคือ เมื่อมีบุคคลไม่กี่คนโจมตีคณะสงฆ์ และไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการกลับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากบุคคลระดับสูง ทำให้คณะสงฆ์รู้สึกว่ารัฐบาลเลือกข้าง 5.กรณีขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ ข้อพิจารณาคือ ภายใต้ภาวะที่คณะสงฆ์ถูกรังแก ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม จึงทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ส่วนกระแสข่าวแนวคิดการทำประชาพิจารณ์ ในการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระราชวิจิตรปฏิภาณ หรือเจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (มหานิกาย) กล่าวว่า การจะทำประชาพิจารณ์การตั้งสมเด็จพระสังฆราช มีกฎหมายหรือกฎมหาเถรสมาคมฉบับไหนที่ให้ทำ อะไรเป็นแนวคิดที่จะต้องทำแบบนั้น รัฐบาลไปถามคนไม่ศรัทธา แล้วไปฟังเสียงคนไม่ศรัทธา อย่าลืมว่า สังฆราชตั้งให้พระสงฆ์บริหารกัน พระสงฆ์บางรูปที่ไม่ศรัทธา มีกี่เสียง แล้วทำไมต้องฟังเสียงที่ไม่ศรัทธา หากหนังสือเสนอรายชื่อเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถูกส่งย้อนมาให้มหาเถรฯทำใหม่ แสดงว่ารัฐบาลเป็นผู้รังเกียจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แล้วมหาเถรฯก็จะไม่ทำมติใหม่ด้วย

ด้านพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ฝ่ายธรรมยุต) กล่าวว่า การทำประชาพิจารณ์ตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไม่ควรและไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง อะไรที่เป็นเรื่องภายใน เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการปกครองชั้นสูง เช่น กฎมนเทียรบาล ประเพณีพระราชวัง เป็นต้น จะนำมาทำประชาพิจารณ์ไม่ได้ กรณีนายสุวพันธุ์ไม่เชื่อมั่นในมหาเถรฯ ต้องมองว่า มีเบื้องหลังอะไร กระแสที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกระทำผิดของมหาเถรฯ แต่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่ง พระกลุ่มหนึ่ง ตัวของนายสุวพันธุ์เองน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนที่สุด นายสุวพันธุ์ต้องถามตัวเองว่าทำตามกระแสอะไรอยู่หรือไม่ ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชต้องทำตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านมีคุณสมบัติครบตามที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์กำหนด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรถ มีคนไปโยงเข้ามาหาท่าน เพราะที่จริงแล้วท่านก็ไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริง มีคนนำมาถวายและนำไว้ในพิพิธภัณฑ์ของท่าน เจ้าหน้าที่ต้องไปดำเนินการกับผู้เป็นเจ้าของตัวจริงจึงจะถูก จุดนี้มีอะไรเป็นเบื้องหลังที่จะไม่ให้ท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรุปข้อพิจารณาสังฆามติที่ กลุ่มเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศเสนอให้พิจารณา 5 ข้อ ด้านคณะสงฆ์ต้านการทำประชาพิจารณ์การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช 26 ก.พ. 2559 08:36 26 ก.พ. 2559 08:37 ไทยรัฐ