วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถก วธ.แก้กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์หวังอุดช่องโหว่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้าพบ เพื่อหารือ ว่า คณะอนุกรรมาธิการฯได้สรุปข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและสื่อต่างๆ ที่ต้องการให้ วธ.แก้ไขเร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. แก้ไขความไม่สะดวกเรื่องการจดแจ้งการพิมพ์ในต่างจังหวัด เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้จดแจ้งได้เฉพาะที่สำนักศิลปากร ซึ่งมีอยู่ 15 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น จึงเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ วธ.จะให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจดแจ้งการพิมพ์เพิ่มเติม 2. ให้ วธ. ติดตามผู้ประกอบการที่มีขอจดแจ้งการพิมพ์อย่างใกล้ชิดว่าได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มาขอจดแจ้งหรือไม่ เพราะมีหลายกรณีพบว่ามีการขอจดแจ้งการพิมพ์หนังสือกีฬา แต่กลับไปพิมพ์หนังสือลักษณะโป๊เปลือยแทน และ 3. ขอให้กรมศิลปากรจัดทำฐานข้อมูลและหมวดหมู่ในการจดแจ้งการพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบแก่ผู้ประกอบการในการลงทุนทำหนังสือที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่มีอยู่

“วธ.รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการฯไว้และเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด วธ.เป็นประธาน เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน รวมทั้งจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษเพิ่มเติมด้วย” นายวีระกล่าว.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน... 26 ก.พ. 2559 02:54 ไทยรัฐ