วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราช-บุรีรัมย์ เผชิญวิกฤติแล้ง-4 จว.อีสานตอนล่างประชุมแผนพร้อมรับมือ

ภัยแล้งคุกคามอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด บูรณาการแผนช่วยผู้ประสบภัย หวั่นเกิดปัญหาประชาชนแย่งน้ำ ขณะโคราช - บุรีรัมย์ วิกฤติ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าครึ่งแสนครอบครัว การเกษตรเสียหายจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 นายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดของนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์จริงอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยแล้ง ภัยจากพายุฤดูร้อน และทดสอบการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการต่อภาวะฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์สมมติ และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานเข้าร่วมปฏิบัติ การรับมอบภารกิจจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ล่าสุดจนถึงขณะนี้ มีการประกาศพื้นที่ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้งแล้ว 2 จังหวัด จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 10 อำเภอ 62 ตำบล 658 หมู่บ้าน 46,578 ครอบครัว แบ่งเป็นพื้นที่เสียหายด้านเกษตร 8 อำเภอ คือ อ.ขามสะแกแสง อ.คง อ.บัวลาย อ.แก้งสนามนาง อ.ด่านขุนทด อ.โนนสูง อ.เทพารักษ์ พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 3 อำเภอ คือ อ.ด่านขุนทด อ.พระทองคำ และ อ.บัวใหญ่ เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่ามีน้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ส่วน จ.บุรีรัมย์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 23 หมู่บ้าน 1,188 ครอบครัว พื้นที่เสียหายด้านการเกษตร 7,861.5 ไร่ แบ่งเป็น อ.พลับพลาชัย 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน 916 ครอบครัว นาข้าวเสียหาย 6,164.5 ไร่ และ อ.เมืองบุรีรัมย์ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 272 ครอบครัว นาข้าวเสียหาย 1,697 ไร่

นางปิยะฉัตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทุกพื้นที่แล้ว ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการฝึกตระหนักและทราบถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดการแย่งชิงน้ำหรือลักลอบสูบน้ำ โดยเข้าแก้ไขและช่วยเหลือได้ทันท่วงที.

ภัยแล้งคุกคามอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด บูรณาการแผนช่วยผู้ประสบภัย หวั่นเกิดปัญหาประชาชนแย่งน้ำ ขณะโคราช - บุรีรัมย์ วิกฤติ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าครึ่งแสนครอบครัว การเกษตรเสียหายจำนวนมาก 25 ก.พ. 2559 23:10 ไทยรัฐ