วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม'พร้อมคณะ นำไทยเยือนรัสเซียชื่นมื่น! ประกาศร่วมมือ 5 ด้าน

ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ของ พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ระหว่าง 23-25 ก.พ.59 ทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือระหว่างกัน 5 ด้าน ทั้ง ความมั่นคง-เศรษฐกิจ-พลังงาน-เทคโนโลยีและการท่องเที่ยว


วันที่ 25 ก.พ. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมพร้อมคณะ อันประกอบด้วย รมช.กลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนเหล่าทัพและ ผบ.ตร. ร่วมกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย รมว.พาณิชย์ รมว.อุตสาหกรรม รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 23-25 ก.พ. 59 เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรีจิต

หลังเดินทางถึง ได้พบและมอบนโยบายให้กับ ออท.ไทย/รัสเซีย และข้าราชการทีมไทยแลนด์ ณ โรงแรมที่พัก โดยขอให้ข้าราชการทุกคน ได้สร้างความเข้าใจกับชาวต่างประเทศ ถึงความจำเป็นของการเข้ามาบริหารราชการของรัฐบาลปัจจุบันและพัฒนาการของสถานการณ์ของประเทศไทย ที่กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูป สู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม Road Map

ขณะเดียวกัน ปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาฐานรากจากวิกฤติภายในประเทศ อันได้แก่ ปัญหา IUU ICAO และการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่เกิดจากการสั่งสมมาแต่อดีต ก็เป็นโอกาสอันดี ที่จะร่วมกันปฏิรูปและวางรากฐานของประเทศ จึงขอให้ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อน ผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างไทย - รัสเซีย ใน 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพลังงาน ด้านความมั่นคงและการทหาร และด้านการท่องเที่ยวให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับและหารือกับ นาย ดมิทรี เมดเวเดฟ (Dimitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ณ สถานที่รับรอง โดย นายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวรำลึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ในโอกาสที่ได้พบปะและพัฒนาสัมพันธ์กันมากขึ้น ที่ผ่านมา และจะได้พบกันในการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - รัสเซีย ที่จะมีขึ้นใน พ.ค. 59 ณ เมืองโซชิ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงโอกาสความเกื้อกูลระหว่างกัน โดยฝ่ายไทย ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการและความคืบหน้าของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันมากขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด รวมทั้งความร่วมมือทางทหาร สำหรับด้านการทหาร ไทยมีความประสงค์ที่จะได้รับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และมีความต้องการยุทโธปกรณ์ทางทหาร ทั้งเพื่อการป้องกันประเทศ การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเสนอให้มีการซื้อ-ขาย ระหว่างกัน โดยรัสเซีย สนับสนุนรับซื้อพืชผลทางการเกษตรของไทย

สำหรับด้านเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เกื้อกูลกัน โดยรัสเซีย มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังงาน ขณะที่ไทยมีความสามารถด้านอุตสาหกรรมการเกษตร หากมีความร่วมมือกันมากขึ้น จะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานซึ่งกันและกัน โดยรัสเซีย สามารถเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่งออกอาหารของภูมิภาค สำหรับไทย มีความต้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องการให้รัสเซียไปลงทุนด้านพลังงาน ด้านไอที ด้านการบิน การขนส่ง และการรถไฟ ซึ่งรัสเซียสามารถขยายการขนส่งสินค้าผ่านไทยไปยังประเทศอาเซียน ขณะเดียวกัน ไทยมีความประสงค์ที่จะทำความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศยูโรเซีย เพื่อการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน และผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซีย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตอบสนองความต้องการของไทยในทุกเรื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง และการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหาร สำหรับด้านการเกษตร รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือลงทุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร และสนับสนุนสินค้าการเกษตรจากไทย รวมทั้งด้านพลังงาน ซึ่งเดิมมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว หากมีการสานต่อร่วมกันจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ ทั้งแหล่งพลังงานทางธรรมชาติและพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ที่จะเสริมสร้างและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติ ในโอกาสครบ 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย- รัสเซีย ในปี 60 โดยจะจัดตั้งทั้งคณะทำงานและคณะกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ได้ลงนามร่วมกันแล้ว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งความร่วมมือทางทหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านศุลกากร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมรัสเซียในไทย พร้อมทั้งร่วมกันจัดเตรียมและผลักดันบันทึกความตกลงระดับรัฐบาลระหว่างกัน ทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรี

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ได้เข้าพบและหารือกับ นายดมิทรี โรโกซิน (Dmitry Rogozin) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และนายเดนิส แมนทูรอฟ (Denis Manturov) รมว.อุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย เพื่อสานต่อเรื่องที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โดยได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายรัสเซียพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยีทางทหารกับไทย และขอเชิญ รมว.กลาโหม ร่วมประชุมความมั่นคงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย ในเดือน เม.ย.59 พร้อมเข้าร่วมชมนิทรรศการ Army 2016 และให้ความร่วมมือในการจัดตั้งโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐานในไทย เพื่อตอบสนองความต้องการและการบริการด้านยุทโธปกรณ์ระดับภูมิภาค ขณะเดียวกัน ด้วยศักยภาพด้านการรถไฟของรัสเซีย ก็มีความสนใจลงทุนด้านการรถไฟในไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของไทย ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ตร. และคณะผู้แทนเหล่าทัพ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบของโครงการจัดตั้งเมืองที่ควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของรัสเซีย เพื่อศึกษาในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวม

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ได้เข้าพบและหารือกับ พล.อ.เซอกี้ โชยกู (Sergei Shoigu) รมว.กลาโหมรัสเซีย ณ กระทรวงกลาโหมรัสเซีย โดยได้รับการต้อนรับจากกองทหารเกียรติยศอย่างสมเกียรติ จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือ ในการยกระดับความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือทางทหารร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งด้านการข่าว การฝึก ศึกษา ด้านยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุง การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน โดยไทยมีแผนจะเปิดอัตรา ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เพื่อการประสานงานร่วมกัน ขณะที่กลาโหมรัสเซีย เห็นถึงศักยภาพและบทบาทของกลาโหมไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยเสนอให้มีความร่วมมือทางทหารด้วยการจัดทำเป็นแผนระยะยาว พร้อมทั้งเสนอให้ที่นั่งการศึกษาทางทหารและหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางทหาร ระหว่างกันให้มากขึ้น


ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมพร้อมคณะ ได้เข้าพบและหารือกับนายนิโคไล ปาตูเชฟ (Nikolai Patrushev) รมช.รัสเซีย ได้กล่าวว่า รัสเซียเห็นถึงความสำคัญในการเดินทางมาเยือนรัสเซียของรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่าน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ทั้งเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษและความไว้วางใจที่ต่อเนื่องยาวนานของทั้งสองประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือในอนาคต ที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในอนาคต

ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ของ พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ระหว่าง 23-25 ก.พ.59 ทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือระหว่างกัน 5 ด้าน ทั้ง ความมั่นคง-เศรษฐกิจ-พลังงาน-เทคโนโลยีและการท่องเที่ยว 25 ก.พ. 2559 22:39 ไทยรัฐ