วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กต.ยัน มะกันแบนสินค้าใช้แรงงานทาส ไม่กระทบไทย

กต.แจงสหรัฐฯ ออก ก.ม.แบนสินค้าใช้แรงงานทาส ไม่กระทบไทย ยัน รบ.เข้มแก้ปัญหาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลงนามอนุมัติกฎหมายด้านศุลกากรที่ได้รับการแก้ไขใหม่ โดยมาตราที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ผลิตโดยแรงงานทาสและแรงงานเด็ก ว่า การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และไม่มีข้อความใดในกฎหมายฉบับนี้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ อีกทั้งจะไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ กับสินค้าของไทย

เมื่อถามว่า กรณีดังกล่าวจะทำให้ไทยต้องเพิ่มความเข้มงวด ในการปราบปรามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานทาสหรือไม่ นายเสข กล่าวว่า รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานทาสอยู่แล้ว และทำอย่างต่อเนื่อง.

กต.แจงสหรัฐฯ ออก ก.ม.แบนสินค้าใช้แรงงานทาส ไม่กระทบไทย ยัน รบ.เข้มแก้ปัญหาต่อเนื่อง 25 ก.พ. 2559 18:03 ไทยรัฐ