วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเต่า' ฮึ่ม! ขู่ใช้ ก.ม. ฟันไม่เลี้ยง พวกเผาป่า

รมว.ทส. นำคณะฝึกร่วมจำลองสถานการณ์ควบคุมไฟป่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฮึ่ม เตือนพวกลักลอบเผาป่า ใช้มาตรการทาง ก.ม.ฟัน หากไม่หยุดเผา หวั่นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า โดยมี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมผู้แทนจากกองทัพอากาศ กองทัพภาคที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สาเหตุหลักเกิดจากคนเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับไฟป่าที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญจึงต้องสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและเกษตรกรไม่เผาพื้นที่การเกษตร หรือการเผาเพื่อหาของป่า โดยหาแนวทางการจัดการเศษวัสดุจากการเกษตร เช่น การฝังกลบ นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก แต่อาจจะมีปัญหาอยู่ที่พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ภูเขาสูงที่ยังคงนิยมเผาอยู่ ซึ่งหากมีการพูดคุยแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม คงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ต่อไป เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายกับประเทศในวงกว้าง

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเกิดไฟป่า การจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ร่วมกับกองทัพอากาศ กองทัพภาคที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปภ. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นแผนระดมพลดับไฟป่าแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วยสถานการณ์ปกติ สถานการณ์รุนแรง และสถานการณ์วิกฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ให้สามารถควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ดำเนินการอย่างบูรณาการ โดยระดับโครงสร้างการบริหารและสั่งการ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ ส่วนระดับภูมิภาค มีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้สั่งการ และระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนสั่งการ โดยให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแบบแผนที่วางไว้ในทิศทางเดียวกัน มั่นใจว่าการเกิดไฟป่าในปีนี้จะลดลงกว่าปีก่อน

ด้าน นายชลธิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐได้แก้ไขปัญหาตามหลักการวิธีแบบประชารัฐ เน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน โดยกรมป่าไม้จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อปท. ในพื้นที่ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่าและการป้องกันไฟป่าเบื้องต้น และจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะหากขาดความร่วมมือจากชุมชนจะทำให้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่ารุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้หากพบเห็นการเกิดเหตุไฟป่า สามารถโทรแจ้งที่สายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

รมว.ทส. นำคณะฝึกร่วมจำลองสถานการณ์ควบคุมไฟป่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฮึ่ม เตือนพวกลักลอบเผาป่า ใช้มาตรการทาง ก.ม.ฟัน หากไม่หยุดเผา หวั่นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง 25 ก.พ. 2559 17:11 ไทยรัฐ