วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดอน' เตรียมถกร่วม รมต. ตปท.อาเซียน หารือแผนงาน ปี 59

'ดอน ปรมัตถ์วินัย' รมว.การต่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่นครเวียงจันทน์ 26-27 ก.พ.นี้ กำหนดทิศทางอาเซียนปี 59 หารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat-AMM Retreat) ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาเซียนในปี 2559 ภายหลังจากที่ได้มีการตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีที่แล้วโดยการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีครั้งแรก ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า "เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต" โดยแบ่งการหารือออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ประเด็นภายในอาเซียนและประเด็นเร่งด่วนในปี 2559 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2. ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและความเป็นแกนกลางของอาเซียน

ทั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ผลักดันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อพฤศจิกายน 2558 อาทิ การสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียนและกลไกต่างๆ ให้มีบทบาทที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพ สามารถมีท่าทีร่วมและบทบาทที่แข็งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเวทีระหว่างประเทศ.

'ดอน ปรมัตถ์วินัย' รมว.การต่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่นครเวียงจันทน์ 26-27 ก.พ.นี้ กำหนดทิศทางอาเซียนปี 59 หารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพ 25 ก.พ. 2559 17:02 ไทยรัฐ