บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง ขู่ฟัน จยย.ป้ายดำ ให้บริการผ่านแอพฯ

ขนส่งทางบก ขู่ดำเนินคดี การนำรถ จยย.ป้ายดำ มาให้บริการผ่านแอพฯ ย้ำ จยย.รับจ้าง ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตาม ก.ม. คนขับต้องสวมเสื้อวิน และแสดงบัตรชัดเจน หากพบผิดซ้ำ พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ...

วันที่ 25 ก.พ.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่ามีผู้เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นด้วยรถจักรยานยนต์นั้น กรมการขนส่งทางบกขอย้ำ ว่า รถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เสื้อวินรูปแบบใหม่ ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกันตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น หากพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับส่งผู้โดยสาร มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ การให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว หากมีลักษณะการเรียกรถจักรยานยนต์ไปรับผู้โดยสารเป็นการทั่วไปนอกเส้นทางหรือนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิด สามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้

สำหรับในส่วนของการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยต้องมีการติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวินด้วย

นอกจากนี้ หากตรวจสอบ พบการกระทำความผิดจะเปรียบเทียบปรับสูงสุดทุกราย ได้แก่ ความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท เฉพาะเดือนมกราคม 2559 จับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะฝ่าฝืนกฎหมาย รวม 211 ราย เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง จำนวน 172 ราย แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง จำนวน 31 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 7 ราย ความผิดอื่นๆ อีกจำนวน 1 ราย ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้วทุกราย และหากพบกระทำความผิดซ้ำพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

หากพบเห็นการกระทำความผิดอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.