วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง ขู่ฟัน จยย.ป้ายดำ ให้บริการผ่านแอพฯ

ขนส่งทางบก ขู่ดำเนินคดี การนำรถ จยย.ป้ายดำ มาให้บริการผ่านแอพฯ ย้ำ จยย.รับจ้าง ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตาม ก.ม. คนขับต้องสวมเสื้อวิน และแสดงบัตรชัดเจน หากพบผิดซ้ำ พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ...

วันที่ 25 ก.พ.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่ามีผู้เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นด้วยรถจักรยานยนต์นั้น กรมการขนส่งทางบกขอย้ำ ว่า รถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เสื้อวินรูปแบบใหม่ ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกันตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น หากพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับส่งผู้โดยสาร มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ การให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว หากมีลักษณะการเรียกรถจักรยานยนต์ไปรับผู้โดยสารเป็นการทั่วไปนอกเส้นทางหรือนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิด สามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้

สำหรับในส่วนของการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยต้องมีการติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวินด้วย

นอกจากนี้ หากตรวจสอบ พบการกระทำความผิดจะเปรียบเทียบปรับสูงสุดทุกราย ได้แก่ ความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท เฉพาะเดือนมกราคม 2559 จับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะฝ่าฝืนกฎหมาย รวม 211 ราย เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง จำนวน 172 ราย แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง จำนวน 31 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 7 ราย ความผิดอื่นๆ อีกจำนวน 1 ราย ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้วทุกราย และหากพบกระทำความผิดซ้ำพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

หากพบเห็นการกระทำความผิดอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่งทางบก ขู่ดำเนินคดี การนำรถ จยย.ป้ายดำ มาให้บริการผ่านแอพฯ ย้ำ จยย.รับจ้าง ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตาม ก.ม. คนขับต้องสวมเสื้อวิน และแสดงบัตรชัดเจน หากพบผิดซ้ำ พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 25 ก.พ. 2559 16:11 ไทยรัฐ