บริการข่าวไทยรัฐ

'วิษณุ' ถก กกต.เคาะเกณฑ์ประชามติ ไม่จำกัดสิทธิรณรงค์รับ-ไม่รับ

"วิษณุ" ถก กกต. ก่อนเคาะหลักเกณฑ์ประชามติ ประชาชนคลายใจได้ไม่จำกัดสิทธิรณรงค์รับ-ไม่รับ จัดพิมพ์ร่าง รธน.3 รูปแบบให้เข้าประชาชน ยันงบฯไม่เกิน 3,400 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชิญกกต.นำโดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เข้าพบเพื่อหารือเพื่อเตรียมการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ต่อมาเวลา 12.50 น. นายสมชัย เปิดเผยผลการหารือว่า ได้หารือข้อกฎหมายว่าจะเขียนในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอย่างไรเพื่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินการน้อยที่สุด ข้อความที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ต้องมาตีความอีกในภายหลัง อย่างที่เคยหารือกันเรื่องเกณฑ์การตัดสินประชามติว่าจะต้องใช้เสียงข้างมากผู้มาใช้สิทธิเป็นเกณฑ์ เรื่องเกณฑ์การส่งร่างรัฐธรรมนูญถึงมือประชาชน อย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะกำหนดวันออกเสียประชามติได้ จะยกหลักเกณฑ์นี้ออก และใช้ถ้อยคำว่าหลังจากที่ กรธ.ส่งรัฐธรรมนูญให้แก่ ครม.และ สนช.และสรุปสาระสำคัญให้ กกต. โดยให้ กกต.จัดให้มีการออกเสียงประชามติภายในเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ดังนั้นวันออกเสียงประชามติก็อยู่ในกำหนดเดิมคือ 31 ก.ค. และอาจบวกไปอีก 7 วัน

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า คาดว่าช่วงเดือน เม.ย.เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญจะถูกเผยแพร่ไปถึงประชาชน  กกต.ซึ่งมีบทบาทเผยแพร่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ จะเผยแพร่ทุกช่องท่าง ทุกรูปแบบ ให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะเป็นฝ่ายจัดเวทีกลางให้ทุกฝ่ายที่จะประสงค์รณรงค์ทั้งในซีกรับหรือไม่รับก็ตาม กกต.แสดงเจตนาจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งเรื่องของผลการประชามติ และกระบวนการจัดทำประชามติ เป็นหลักการที่แสดงเจตนาต่อรองนายกฯ เพื่อให้กราบเรียนนายกฯ

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะทำให้มีผู้ออกเสียงมากขึ้น ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ออกเสียงประชามติจะใช้เกณฑ์อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติ จากเดิมที่ใช้วันที่ 1 ม.ค.ของปีที่มีการออกเสียงหรือที่มีการเลือกตั้งจึงขอให้มีการแก้ใหม่ สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ใช้เกณฑ์ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ และยืนยันว่าการรณรงค์ทั้งให้รับหรือไม่รับสามารถทำได้ไม่มีความผิด หรือรณรงค์คว่ำรัฐธรรมนูญไม่ผิด แต่คว่ำการลงประชามติมีความผิด ยังคงยึดกฎหมายเหมือนควบคุมการเลือกตั้ง อยากให้ประชาชนคลายใจว่าไม่มีกฎหมายใหม่ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพทุกคนยังแสดงความเห็นได้อย่างเสรี

ส่วนกรณี รด.รณรงค์ให้ทราบได้ว่าจะมีการลงประชามติ หรือให้ทราบเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญทำได้ แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าควรรับ เพราะถือว่าผิดกฎหมาย นายสมชัยกล่าวว่า ส่วนร่างรัฐธรรมนูญจะจัดพิมพ์ 3 รูปแบบ 1. จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญฉบับเต็ม 1.2 ล้านฉบับ แจกจ่ายตามแหล่งชุมชน เป็นจุดที่ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์เรียนประชาธิปไตย การศึกษานอกโรงเรียน ห้องอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตำบล โรงเรียนสามารถขอได้ เป็นต้น 2. สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ยาวไม่เกิน 20 หน้า 6 ล้านเล่ม แจกจ่ายประชาชนที่ประสงค์จะขอ 3. สรุปย่อสาระสำคัญ 17 ล้านฉบับ ส่งให้ทุกครัวเรือนที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ทั้ง 3 รูปแบบจะนำเสนอต่อประชาชน เฉพาะการจัดพิมพ์เอกสารลดงบประมาณจาก 800 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท ส่วนงบประมาณโดยรวมยังไม่กำหนด แต่ไม่เกิน 3,400 ล้านบาท และอาจปรับลดลงเล็กน้อย.