วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครุศาสตร์ มรส. ปิ๊งไอเดีย ‘ทิชเชอร์ โชว์’ ผลงานคุณภาพของวงการครู

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปิ๊งไอเดีย ผุด “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2599 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส. จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู เช่น จัดแสดงตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ใน 8 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ศิลปศึกษา สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ และใน 5 กลุ่มวิชาชีพครู ได้แก่ วิจัย/วัดและประเมินผล จิตวิทยาและการแนะแนว พื้นฐานการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และหลักสูตรและการสอน รวมทั้งแสดงศักยภาพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เช่น นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำโดยนักศึกษา เป็นต้น


“ในวงการรถ หลังผลิตรถที่สวยและมีคุณภาพแล้ว ก็มักมีการจัดงานมอเตอร์โชว์เพื่อนำเสนอผลงาน ในวงการครูก็สามารถจัดทิชเชอร์โชว์เพื่อโชว์ผลงานการผลิตครูที่งดงามและมีคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อวงการครู รวมทั้งเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาครูมีงานทำ” อธิการบดีกล่าว

ด้าน ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในงานทิชเชอร์ โชว์ ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มรส. กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 184 โรงเรียนด้วย ซึ่งถือเป็นการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ วิชาชีพครู และเปิดตลาดการศึกษาร่วมกัน สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง

“การจัดการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่จะจบไปเป็นครูนั้น คณะครุศาสตร์เน้นการเป็น “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม” เพราะคนเหล่านี้จะเป็นแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติในอนาคต การสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ในเรื่องของความดี จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่าการเป็นคนเก่ง” คณบดี กล่าว


สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานทิชเชอร์ โชว์ ยังมีการแสดงบนเวทีโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เช่น การประชันระนาดเอก การแสดงเพลงฉ่อยขุนช้างขุนแผน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของงาน คือ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศ” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

และการแสดงวิสัยทัศน์เสวนาเรื่อง “การศึกษากับอนาคตประเทศ” จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปิ๊งไอเดีย ผุด “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน 25 ก.พ. 2559 15:07 ไทยรัฐ