บริการข่าวไทยรัฐ

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ ‘หมอสุพัฒน์’ ผิดค้ามนุษย์ เจ้าตัวหนีหาย นานร่วมปี

ศาลจังหวัดเพชรบุรีอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดี‘หมอสุพัฒน์’อดีตแพทย์ รพ.ตำรวจ ที่หนีประกัน ไม่มาฟังคำพิพากษาในคดีฆ่าฝังดิน ครั้งนี้เป็นคดี พ.ร.บ.คนเข้าเมือง-ต่างด้าว-ค้ามนุษย์ ยกฟ้องหลายประเด็น เพราะขาดอายุความ...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 ที่บัลลังค์ 4 ศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้ขึ้นบัลลังค์ อ่านคำพิพากษาศาลอุธรณ์ภาค 7 ในคดีหมายเลขดำที่ 916/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2200/2558 ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โจทก์ นายสรพงษ์ หรือ กะลา ไม่มีชื่อสกุลหรือนายสรพงษ์ ใจขัน ที่ 1 , นางผ่อน หรือพร ไม่มีชื่อสกุล ที่ 2 นายตะแง ไม่มีชื่อสกุล ที่ 3 โจทก์ร่วม ฟ้อง พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ เลาหวัฒนะ อดีตอายุรแพทย์ รพ.ตำรวจ ในความผิดต่อพ.ร.บ.คนเข้าเมือง ความผิดต่อ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว และความผิดต่อ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยโจทก์ร่วมทั้งสามและจำเลย อุทธรณ์คำพิพากษา ศาลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 26 ธ.ค.2557 ศาลอุทรณ์ภาค 7 รับอุทธรณ์ วันที่ 5 ส.ค.2558

ทั้งนี้ จากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 27,54 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 6 ,52 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 13 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ฐานให้ที่พักพิงซ่อนเร้น และช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 24 เดือน ฐานรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จำคุกกระทงละ 6 เดือนรวม 3 กระทง เป็นจำคุก 18 เดือน ฐานค้ามนุษย์ จำคุก 8 ปี รวมจำคุก 8 ปี 42 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพฐานให้ที่พักพิงซ่อนเร้น และช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ตามคำฟ้องข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.4 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี 33 เดือน ให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 600,000 บาท ให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 300,000 บาท

ศาลอุธรณ์ภาค 7 ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ความผิดฐานให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น และช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมตาม พ.ร.บ.เข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 50,000 บาท จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) ส่วนความผิดฐานรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2553 มาตรา 27,54 มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน จึงมีอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(5)

ฟ้องโจทก์ ข้อ 1.1และข้อ 1.2 ในความผิดฐานให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น และช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม เหตุเกิด เมื่อ พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ. 2544 และพ.ศ.2544 ถึงพ.ศ.2545 ตามลำดับ เมื่อโจทก์ฟ้องวันที่ 31 ม.ค.2556 จึงเกินกว่า 10 ปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีเป็นอันขาดอายุความ

ส่วนฟ้องโจทก์ ข้อ 1.3 ,1.5, และ 1.8 ในความผิดฐานรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดประมาณ พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2552 ประมาณ พ.ศ.2547 ถึงปลายพ.ศ.2551 และประมาณวันที่ 6 หรือ 7 เม.ย. 2554 ตามลำดับ เมื่อโจทย์ฟ้องวันที่ 31 ม.ค.2556 จึงเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีนี้เป็นอันขาดอายุความ สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) เมื่อฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ถึงแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ตามฟ้องโจทก์ ข้อ 1.1 และ 1.2 ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องโจทก์ ข้อ 1.4 ,1.6 และ 1.7 โทษแต่ละข้อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น รวมจำคุก 8 ปี 9 เดือน ยกฟ้องโจทย์ข้อ 1.1 ถึง 1.3 และ 1.8 และยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม ข้อ 1.9 ยกคำขอของโจทก์ในส่วนขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

สำหรับ นพ.สุพัฒน์ ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 ที่ผ่านมา ในคดีร่วมกันฆ่าแรงงงานชาวพม่าฝังดิน โดยตัดสินให้ประหารชีวิต นพ.สุพัฒน์ และลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนเล็ก ขณะเกิดเหตุยังเป็นเยาวชน ให้จำคุก 25 ปี 3 เดือน แต่ นพ.สุพัฒน์ ไม่มาฟังคำพิพากษา ตั้งแต่วันนัดฟังคำพิพากษาก่อนหน้านั้น จนศาลต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาถึง 2 ครั้ง คาดว่าคงหลบหนีไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม

ประหารหมอสุพัฒน์ คดีสังหารแรงงานชาวพม่า! ลูกชายคนโตมีโทษเดียวกัน (ชมคลิป)