วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ชี้ งานยากที่จะร่าง รธน. ให้ทุกคนพอใจ แต่พยายามทำดีที่สุด

"มีชัย" ยอมรับเป็นงานยากร่าง รธน. ให้ทุกฝ่ายพอใจ ชี้ อย่าไปเลียนแบบต่างชาติ ต้องเข้าใจปัญหาของเราเอง ยัน ไม่ได้สร้างหลักพิสดาร แต่พยายามออกมาทำให้ดีที่สุด...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เครือข่ายหน่วยงานราชการและสถานศึกษาพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จัดโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และเสวนาการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อความผาสุกที่ยั่งยืน

โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวบรรยายถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่า ตนเป็นคนที่เคราะห์ร้ายที่สุด เพราะได้เข้ามาทำหน้าที่ออกแบบให้กับกติกาบ้านเมืองในระยะเวลาที่ความคิดเห็นแตกต่าง ยากที่ทำให้ทุกฝ่ายพอใจและคิดแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศระยะยาวทำในสิ่งนั้น บ้านทุกบ้านก็มีกฎ ทุกโรงเรียนก็มีกฎ ชุมชนทุกแห่งต้องมีกฎ กฎนั้นจะบอกว่าใครมีหน้าที่ สิทธิทำอะไร ใครเป็นคนชี้ขาด ประเทศก็ต้องมีกฎและกฎของประเทศนั้น เป็นกฎที่สูงสุด คนอื่นใดละเมิดมิได้ นั่นคือความหมายของรัฐธรรมนูญ หากถามว่าสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง ความจริงในรัฐธรรมนูญทั้งโลกมีสาระสำคัญไม่กี่อย่าง

คือ 1. รูปแบบของประเทศ 2. เราจะปกครองกันด้วยระบอบอะไร ประชาธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดต้องมาจากประชาชน เวลาเอาอำนาจของประชาชนมาใช้มีวิธีที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ใช้วิธีระบบตัวแทน ให้ประชาชนมอบอำนาจนั้นให้ตัวแทนไป วิธีการที่จะได้มาซึ่งตัวแทนจะแตกต่างกันไป แต่ละประเทศเลือกวิธีตามที่เห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในประเทศที่ไม่เหมือนกัน

นายมีชัย กล่าวด้วยว่า วิธีเลือกตั้งและการได้มาซึ่งตัวแทนในการใช้อำนาจ จึงแตกต่างกันไป สุดแต่ว่าใครจะเจ็บปวดรวดร้าวในอดีตอย่างไรก็จะแสดงออกถึงวิธีการในการใช้หาตัวแทน ดังนั้น หากวิธีประเทศหนึ่งไม่เหมือนประเทศหนึ่งไม่ได้แปลว่าความแตกต่างนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ก็มีวิธีเลือกและอ้างว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตย ส่วนประเทศไทย เรามักจะเหลือบมองประเทศทั้งหลาย สุดแต่ว่าคนร่างไปเรียนที่ไหนมาก็จะมองและลอกมา ไม่เคยมีใครศึกษาว่าประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเชื่อและการปฏิบัติของคนไทยที่ไม่เหมือนใครในโลกควรมีวิธีอย่างไร ก่อนหน้านี้ประมาณสิบปีตนเคยบอกว่าให้ทำวิจัย แต่ก็ไม่มีใครทำ

ดังนั้น ที่ กรธ. ลงมือร่างรัฐธรรมนูญ สิ่งแรกที่ กรธ. ตั้งคำถาม คือ อะไรเป็นปัญหาของประเทศไทย ทำไมเราต้องร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วกันเล่าเราได้ข้อสรุป 4 ข้อ คือ 1. ปัญหาที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สงบ เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลละเลยการดูแลสุข ทุกข์ประชาชน 2. มีการทุจริตในบ้านเมืองมากและจำนวนสูง 3. คนขาดวินัย 4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ด้วยปัญหาเหล่านี้ กรธ. จึงใช้เป็นหลักและเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้เราเขียนหมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กว้างขึ้น บอกให้รู้ว่าคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิไม่จำกัด ยกเว้นจะจำกัดอะไรก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมาย ส่วนสิทธิมีสองประเภท คือ สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิของส่วนรวม เรื่องการขจัดคนทุจริต กรธ. ได้คิดเบื้องต้นว่า หากครั้งหนึ่งของนักการเมืองเคยทุจริต ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ ก็ไม่ควรกลับมาสู่การเมืองอีก และอีกอันหนึ่งคนที่เคยทำความผิดในเรื่องสำคัญๆ แล้วถูกลงโทษ ศาลตัดสินว่าทุจริตทั้งการค้ามนุษย์ การพนัน เท่ากับประวัติไม่ดี อย่าเข้ามาเลย คนโวยวายว่าโหดร้าย เราไม่ได้สร้างหลักพิสดาร การเอาหลักผู้ใหญ่บ้านมาใช้กับนายกฯ ครม. ส.ส. เพื่อป้องกันคนทุจริตไม่ให้เข้ามา ส่วนคนที่เข้ามาแล้วทำความผิดอย่างนั้นก็ต้องออกไปอย่าอยู่

ปัญหาต่อมาคือ มีการกระทำหลายอย่างที่คาบเกี่ยวสีเทา กรธ. คิดว่าคนในวงการการเมืองต้องมีมาตรฐานจริยธรรม หากทำผิดมาตรฐานจริยธรรมต้องออก หากเป็นความผิดร้ายแรง ส่วนความผิดเล็กๆ น้อยๆ ก็แล้วไป กลไกในรัฐธรรมนูญสร้างเป็นวงกลม ทุกหน่วยที่มีอำนาจจะถูกตรวจสอบ ไม่มีใครหลุดลอย ที่บอกว่าให้อำนาจใครมากน้อยไม่ใช่ ทุกคนต้องถูกตรวจสอบทั้งหมด โดยระหว่างนี้ กรธ. จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนจะมีกลุ่มคอยจับตาดูและขจัดการทุจริตให้ค่อยๆ ลดลงไปให้ได้.

"มีชัย" ยอมรับเป็นงานยากร่าง รธน. ให้ทุกฝ่ายพอใจ ชี้ อย่าไปเลียนแบบต่างชาติ ต้องเข้าใจปัญหาของเราเอง ยัน ไม่ได้สร้างหลักพิสดาร แต่พยายามออกมาทำให้ดีที่สุด... 25 ก.พ. 2559 13:53 ไทยรัฐ