วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ. ร่วมมือด่านควบคุมโรคติดต่อทั่วประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน-สินค้า

กรมควบคุมโรค จัดเสวนา "รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานและสินค้า หารือหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามกฎหมาย-อนามัยระหว่างประเทศ...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และพันตำรวจเอกประสาน บุญเหมือน รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมเปิดการสัมมนาด่านควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2559 ในหัวข้อ “รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน”  

นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางเข้าออกประเทศ (ที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) จำนวน 68 แห่ง สังกัดกรมควบคุมโรค 61 แห่ง และสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง พรมแดน 33 แห่ง และฐานทัพเรือที่ถูกกำหนดให้พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตาม IHR จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือพังงา ฐานทัพเรือสงขลา ฐานทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป มีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR, 2005) เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด่านควบคุมโรคฯ และช่องทางเข้าออกประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ในการจัดสัมมนาด่านควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2559 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมควบคุมโรค, คณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ, ประธานช่องทางเข้าออกประเทศ 18 แห่ง, ผู้ประสานงานด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ มีดังนี้ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, กรมการท่าอากาศยาน, กรมทางหลวง, กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า, กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมอนามัย, กรมศุลกากร, การท่าเรือ, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, บริษัท การบินไทย, บริษัท การท่าอากาศยานไทย และเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานในช่องทางเข้าออกประเทศ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางเข้าออกภายในประเทศ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422.

กรมควบคุมโรค จัดเสวนา "รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานและสินค้า หารือหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามกฎหมาย-อนามัยระหว่างประเทศ 25 ก.พ. 2559 11:50 25 ก.พ. 2559 14:18 ไทยรัฐ