วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.อุทัยฯ ติดตามแก้ภัยแล้งศุกร์นี้

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ติดตามภัยแล้ง จ.อุทัยฯ วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.นี้ พร้อมดูการบริหารจัดสรรที่ดินทำกินแปลงรวมในพื้นที่ ส.ป.ก. และจะร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือเขตปฏิรูปที่ดิน...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเร่งดำเนินการ และหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินและเกษตรกร โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร และการกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการมีความก้าวหน้า เกษตรและประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ จ.อุทัยธานี ได้ดำเนินการการจัดพื้นที่นำร่องในกระบวนการการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จ.อุทัยธานี ได้รับมอบพื้นที่สวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก เนื้อที่ประมาณ 3,239 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เคยใช้ประโยชน์และหมดสัญญาเช่าจาก ส.ป.ก. มาดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรในลักษณะแปลงรวม ไม่ให้กรรมสิทธิ์ ให้บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วย

ในโอกาสนี้ วันที่ 26 ก.พ. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ซึ่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ จากนั้นในช่วงบ่าย นายกฯ จะติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อำเภอลานสัก ซึ่งอ่างเก็บน้ำทับเสลา ถือเป็นต้นน้ำของห้วยทับเสลา มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนขึ้นไปประมาณ 534 ตารางกิโลเมตร และสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่างและอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 166,957 ไร่.

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ติดตามภัยแล้ง จ.อุทัยฯ วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.นี้ พร้อมดูการบริหารจัดสรรที่ดินทำกินแปลงรวมในพื้นที่ ส.ป.ก. และจะร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือเขตปฏิรูปที่ดิน... 25 ก.พ. 2559 11:34 ไทยรัฐ