บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.อุทัยฯ ติดตามแก้ภัยแล้งศุกร์นี้

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ติดตามภัยแล้ง จ.อุทัยฯ วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.นี้ พร้อมดูการบริหารจัดสรรที่ดินทำกินแปลงรวมในพื้นที่ ส.ป.ก. และจะร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือเขตปฏิรูปที่ดิน...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเร่งดำเนินการ และหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินและเกษตรกร โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร และการกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการมีความก้าวหน้า เกษตรและประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ จ.อุทัยธานี ได้ดำเนินการการจัดพื้นที่นำร่องในกระบวนการการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จ.อุทัยธานี ได้รับมอบพื้นที่สวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก เนื้อที่ประมาณ 3,239 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เคยใช้ประโยชน์และหมดสัญญาเช่าจาก ส.ป.ก. มาดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรในลักษณะแปลงรวม ไม่ให้กรรมสิทธิ์ ให้บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วย

ในโอกาสนี้ วันที่ 26 ก.พ. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ซึ่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ จากนั้นในช่วงบ่าย นายกฯ จะติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อำเภอลานสัก ซึ่งอ่างเก็บน้ำทับเสลา ถือเป็นต้นน้ำของห้วยทับเสลา มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนขึ้นไปประมาณ 534 ตารางกิโลเมตร และสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่างและอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 166,957 ไร่.