วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดสดสีเขียว ชุมชนบ้านเชียงแข็ง แหล่งผักปลอดสารพิษ

โครงการตลาดสีเขียวเพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกเลือกซื้อสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัย มีนโยบายส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรในเมือง ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหาร ผู้ซื้อ มาซื้อขายกันอย่างหนาแน่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตลาดชุมชนบ้านเชียงแข็ง เป็นแหล่งตลาดปลอดสารพิษ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และมีนโยบายพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งมีกิจกรรมการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

สำหรับการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านโครงการตลาดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ดีมีมาตรฐานอาหารปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรในเมือง ดังนั้น ตลาดชุมชนบ้านเชียงแข็ง จึงเป็นตลาดที่มีคณะทำงานได้เตรียมการพัฒนาให้เป็นตลาดสีเขียวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ใกล้กับย่านชุมชนสำคัญ เพื่อให้ตลาดสีเขียวเป็นสินค้าปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหาร และผู้ซื้อมาซื้อขายกันอย่างหนาแน่นและซื้ออาหารไปทานที่บ้านด้วย

สินค้าที่นำมาขายนั้น เช่น ผัก จะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ผู้ขายนั้นเป็นคนปลูกขึ้นมาและดูแลโดยไม่ใช้สารเคมีต่างๆ นอกจากปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกเท่านั้น โดยรวมของตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนบ้านเชียงแข็งนี้ กว่า 95 % เป็นพืชผักที่ปลูกและจำหน่ายเอง โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกไว้กิน ที่เหลือให้นำมาขายนั่นเอง โดยราคาของผักและอาหารประเภทอื่นๆ ที่ขายนั้น จะมีราคาถูกมาก มีราคาตั้งแต่ 5 บาท ไปจนถึง 30 บาท แม่ค้าบางเจ้าบอก 3 บาทก็ขาย เช่น ผักชี เนื่องจากลูกค้านั้นต้องการใช้นิดเดียว ก็ขายนอกจากผักปลอดสารพิษแล้ว ที่นี่ยังสะอาด ดูสบายตาเป็นอย่างมาก และอาหารที่ปรุงสุกนั้นก็ใช้พืชผักที่ขายในตลาดนี้กลับไปปรุงอาหารและนำมาขายต่อในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ตลาดสีเขียว ตลาดสดชุมชนบ้านเชียงแข็ง ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานอยู่เป็นประจำ จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้คงอยู่ในด้านคุณภาพต่อไป

ด้าน แม่ค้ารายหนึ่งที่นำผักปลอดสารพิษมาขาย ซึ่งเดินทางมาจาก บ้านกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งมีระยะห่างจากบ้านกับตลาดที่มาขายนั้นกว่า 17 กิโลเมตร ได้เผยว่า นำผักมาขายที่นี่ เนื่องจากได้ทราบมาว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ขายผักปลอดสารพิษ จึงได้นำมาวางขายด้วย โดยผักที่ขายนั้นขายเพียง 10 บาท ถึง 20 บาทเท่านั้น

และทางด้าน นายสาธิต ศรีประเสริฐ บ้านเลขที่ 23/1 บ้านเชียงแข็ง ถ.วรนคร อ.เมืองน่าน จ.น่าน ผู้ขายขนมหวาน มากว่า 15 ปี กล่าวว่า ตลาดแห่งนี้นั้นเน้นสะอาดและขายถูกเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผักปลอดสารพิษแทบทั้งสิ้น ลูกค้าต่างๆ จึงมั่นใจว่าเมื่อนำกลับไปบริโภคแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเอง

นางเนตร หีบแก้ว อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 25 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หนึ่งในผู้ที่มาจ่ายตลาดเผยว่า ที่มาจ่ายตลาดนี้เนื่องจากมีผักปลอดสารพิษ ไว้ใจได้ ราคาไม่แพง พ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเอง จึงทำให้มาซื้อของอย่างสบายใจ ไม่ต้องจำใจซื้อ.

โครงการตลาดสีเขียวเพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกเลือกซื้อสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัย มีนโยบายส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรในเมือง ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหาร ผู้ซื้อ มาซื้อขายกันอย่างหนาแน่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.พ. 2559 09:56 ไทยรัฐ