เปิดฟังเสียงประชาชน รถไฟฟ้าสู่ชานเมือง - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

เปิดฟังเสียงประชาชน รถไฟฟ้าสู่ชานเมือง

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 25 ก.พ. 2559 08:30
484 ครั้ง


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.พ. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชี โดยมีนายอนันต์ เจนงามกุล วิศวกรอำนวยการศูนย์บริหารโครงการพิเศษ 1 หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแบบรายละเอียดผลวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ที่การรถไฟฯเห็นชอบ

โครงการระบบรถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชีมีระยะทางประมาณ 50 กม.โดยมีพื้นที่โครงการจุดเริ่มต้นหลังสถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนถึงชุมทางบ้านภาชีมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ทั้ง จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ .สามโคก อ.บางปะอินอ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อ.อุทัย อ.ภาชี โดยมีสถานีทั้งหมด 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีนวนครเชียงรากน้อย คลองพุทรา บางปะอิน บ้านโพธิ์ อยุธยา บ้านม้า บ้านมาบพระจันทร์ บ้านดอนกลาง พระแก้ว และชุมทางบ้านภาชี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบการดำเนินการโครงการนี้ จึงเป็นการทบทวนแบบรายละเอียดและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินโครงการในระยะต่างๆ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำเสนอรายละเอียดและองค์ประกอบ การออกแบบที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และโครงการอื่นๆที่เชื่อมต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  25.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  75.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement