วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

เปิดฟังเสียงประชาชน รถไฟฟ้าสู่ชานเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.พ. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชี โดยมีนายอนันต์ เจนงามกุล วิศวกรอำนวยการศูนย์บริหารโครงการพิเศษ 1 หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแบบรายละเอียดผลวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ที่การรถไฟฯเห็นชอบ

โครงการระบบรถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชีมีระยะทางประมาณ 50 กม.โดยมีพื้นที่โครงการจุดเริ่มต้นหลังสถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนถึงชุมทางบ้านภาชีมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ทั้ง จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ .สามโคก อ.บางปะอินอ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อ.อุทัย อ.ภาชี โดยมีสถานีทั้งหมด 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีนวนครเชียงรากน้อย คลองพุทรา บางปะอิน บ้านโพธิ์ อยุธยา บ้านม้า บ้านมาบพระจันทร์ บ้านดอนกลาง พระแก้ว และชุมทางบ้านภาชี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบการดำเนินการโครงการนี้ จึงเป็นการทบทวนแบบรายละเอียดและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินโครงการในระยะต่างๆ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำเสนอรายละเอียดและองค์ประกอบ การออกแบบที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และโครงการอื่นๆที่เชื่อมต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป.