วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์โชว์ผลงาน ช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 24 ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ สนองนโยบายประชารัฐ สั่งพาณิชย์จังหวัด บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลื้มกลุ่มเกษตรกร-เอกชน แห่ร่วม สร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทำให้แต่ละจังหวัดเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาย และเกิดปรากฏการณ์ใหม่ของความร่วมมือ เช่น มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มจำนวนมาก กิจกรรมช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนชุมชนต่างๆกระจายไปตามชุมชน เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปีนี้ได้ตามเป้าหมายรัฐบาล

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่า จากรายงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ควบคู่วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ภายในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิ และหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ จำนวน 17 คู่ค้า รวม 128,300 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,395 ล้านบาท ส่วนจังหวัดน่านจัดเชื่อมโยงตลาดให้ 7 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดน่าน จำนวน 956 ราย กับตัวแทนห้างแม็คโคร เพื่อนำสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านห้างแม็คโคร ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559

“ล่าสุดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เปิดร้านค้าชุมชนพาณิชย์ โดยได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีลพบุรี สนับสนุนพื้นที่บริเวณชั้น 2 ให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหมุนเวียนกัน นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่าย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน การเชื่อมโยงตลาด เช่น จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิ ในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จ.น่าน ขยายช่องทางการตลาด “กลุ่มผักปลอดภัย ตลาดสีเขียวน่าน” โดยการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 7 กลุ่ม รวมเกษตรกรจำนวน 956 ราย ร่วมกับตัวแทนห้างแม็คโครของจังหวัด” ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว.

กระทรวงพาณิชย์ สนองนโยบายประชารัฐ สั่งพาณิชย์จังหวัด บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลื้มกลุ่มเกษตรกร-เอกชน 25 ก.พ. 2559 07:52 ไทยรัฐ